Porodično osiguranje – za sve članove domaćinstva

Novo u Bačkoj Palanci Stanovnicima Bačke Palanke DDOR je ponudio jedinstvenu uslugu – Porodično osiguranje za članove celog domaćinstva za slučaj – smrti, invaliditeta ili odlaska u bolnicu, za svega 300 dinara mesečno po domaćinstvu. Članovima zajedničkog domaćinstva smatraju se vlasnici, korisnici ili zakupci stana i njihovi supružnici, deca, roditelji i druga lica koja zajedno žive, odnosno stanuju na adresi nosioca osiguranja, koja je navedena na uplatnici. Porodičnim osiguranjem pokriveni su rizici: smrt usled nezgode, trajni invaliditet i bolnički dani za vreme provedeno na stacionarnom lečenju. U program Porodičnog osiguranja svi zainteresovani mogu da se uključuje uplatom prve mesečne premije preko posebne uplatnice DDOR-a. Osiguranje počinje narednog dana od dana uplate prve mesečne premije, i produžava se iz meseca u mesec, redovnim plaćanjem premije. U slučaju neredovnog plaćanja premije, osiguranje prestaje istekom 60 dana od dana poslednje uplate premije Porodičnog osiguranja. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Filijali u Bačkoj Palanci ili Korisničkom centru DDOR.