Portreti časnika i dobrotvora Matice srpske

Osiguranje izložbe

U galeriji SANU je od 15. februara do 15. marta održana izložba „Portreti časnika i dobrotvora Matice srpske“ – reprezentativni izbor ličnosti koje su obeležile rad ove najstarije kulturne i obrazovne institucije kod Srba, koja postoji već 185 godina.

Kompanija „DDOR Novi Sad“ osigurala je izložbu – obezbedila je osiguranje transporta i osiguranje vrednosti slika.

http://www.sanu.ac.rs/GalerijaSANU/GalerijaSANU.aspx?arg=247