PRIPIS DOBITI ŽIVOTNO OSIGURANJE –  PROZVODI NO RISK I SIGURAN PROFIT

Obaveštavamo vas da je kompanija „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u izazovnoj 2022. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava matematičke rezerve proizvoda životnih osiguranja NO RISK i SIGURAN PROFIT.

U cilju pravovremenog informisanja klijenata u skladu sa odredbama zakonske regulative i uslova osiguranja, naša kompanija je uputila obaveštenja o raspoređivanju dobiti svakom klijentu, koji je zaključio ugovor o osiguranju života za slučaj doživljenja – NO RISK i SIGURAN PROFIT pod uslovom da je polisa bila aktivna ili kapitalisana na dan 31.12.2022. godine.

U obaveštenju je za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju prikazano stanje učešća u dobiti, odnosno iznos ukupne pripisane dodatne osigurane sume od početka trajanja osiguranja.

Ukoliko imate nekih pitanja u vezi sa pripisom dobiti za mešovito osiguranje molimo Vas da se obratite Korisnikom centru 0800 303 301 (besplatan poziv) ili pošaljete e-mail na sr.oc.roddnull@rodd.