Promocija DDOR Terra mobilne aplikacije na konferenciji “Poljoprivrednik nove generacije”

U okviru konferencije „Poljoprivrednik nove generacije“ koja je održana 21.12.2021. godine u Kongresnom centru „Master“ na  Novosadskom sajmu, održana je edukacija poljoprivrednicima u domenu novih konkursnih linija, izvora finansiranja, osiguranja poljoprivredne proizvodnje, nabavke novih mašina i opreme, kao i da se upoznaju sa novim trendovima u agraru.  

Učesnici konferencije bili su predstavnici nadležnih ministarstava i sekretarijata, profesori sa Poljoprivrednog fakulteta, a ispred DDOR-a o osiguranju poljoprivrede govorio je Lazar Bogdanović, direktor Sektora za osiguranje poljoprivrede.  

Direktor Bogdanović je tom prilikom istakao značaj digitalizacije u osiguranju poljoprivrede i predstavio novu mobilnu aplikaciju DDOR Terra, razvijenu u saradnji sa Institutom BioSens. DDOR Terra poljoprivrednim proizvođačima obezbeđuje prijavu šteta odmah po neželjenom događaju i to sa njihove njive ili iz voćnjaka. Na ovaj način, uz digitalizaciju, postupak isplate šteta je brži, jednostavniji i efikasniji, a proizvođači mogu brže da nastave sa radom. 

Na kraju konferencije, uručena su priznanja „Poljoprivrednik nove generacije“, koje je dobilo deset mladih poljoprivrednika iz AP Vojvodine, a DDOR osiguranje ih je posebno nagradilo polisama osiguranja Pomoć na putu i Putnog zdravstvenog osiguranja, po izboru.