Putno zdravstveno osiguranje – Koga pozvati u slučaju bolesti ili nezgode u inostranstvu?

DDOR Novi Sad sarađuje sa asistentskom kućom EUROP ASSISTANCE čiji Vam je Centar za pomoć na usluzi i dostupan 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Sva komunikacija se odvija i na srpskom jeziku.

Ukoliko se dogodi situacija u kojoj Vam je potrebna hitna lekarska intervencija, pomoć ili informacija o pokriću Putnog zdravstvenog osiguranja, bez odlaganja je potrebno da se obratite Centru za pomoć EUROP ASSISTANCE:

  • Pozivanjem jednog od brojeva telefona +381 11 414 4101 ili +381 64 828 2020.
  • Slanjem SMS poruke na broj telefona +381 64 828 2020.
  • Slanjem e-mail-a na adresu: sr.oc.roddnull@ajicnetsisaantup

Prilikom kontaktiranja operatera EUROP ASSITANCE, potrebno je navesti sledeće podatke:

  • broj polise,
  • ime i prezime osiguranika,
  • trenutnu adresu i broj telefona, vrstu bolesti ili nezgode, i pomoć koja je neophodna.

 

Srećan put!