Saopštenje – Lažni „Certifikati osiguranja“

„DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad obaveštava svoje osiguranike, klijente, potencijalne osiguranike i javnost da su se na internetu i na društvenim mrežama pojavili lažni „Certifikati osiguranja“ navodno izdati od strane „Osiguravajućeg društva DDOR Akcionarsko društvo industrija finansije i osiguranje“ sa sedištem u Novom Sadu  Bulevar Mihajla Pupina broj 8, kojima se navodno od strane DDOR Novi Sad potvrđuje postojanje osiguravajućeg pokrića životnog osiguranja za potrebe ugovora o kreditu između privatnih lica.

Navedeni akti pod nazivom „Certifikat osiguranja“ nisu napisani formalnim jezikom komunikacije zvaničnih dokumenata, te su snabdeveni pečatom na kojem piše „Evropska Komisija Ekonomski i finansijski poslovi“, i njima se zahteva i plaćanje „naknada“ za otvaranje osiguranja.

Predmetni akti„Certifikat osiguranja“ niti su napisani na srpskom jeziku, niti na zvaničnom memorandumu DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad, niti poseduju bilo koju oznaku te osiguravajuće kuće, niti potpise ili pečate ovlašćenih lica, te ne predstavljaju akt „DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad“ i predmet su zloupotrebe poslovnog imena i visoke reputacije o čemu su već obavešteni nadležni državni organi Republike Srbije i podnete su odgovarajuće krivične prijave.

Ovim putem posebno navodimo da svaki akt koji izdaje „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad mora biti napisan na zvaničnom memorandumu osiguravajuće kuće, sa registrovanom oznakom, datumom i mestom izdavanja, te potpisom i pečatom osiguravajuće kuće. Pozivamo sve svoje osiguranike, klijente i potencijalne osiguranike da svaki akt koji ne poseduje gore navedene atribute, prijave „DDOR-u Novi Sad“ a.d.o. na broj telefona 0800 303 301, ili pošalju na e-mail sr.oc.roddnull@egartsi ili poštom na adresu Narodnog fronta 1, Novi Sad.

Ujedno, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad se ograđuje od takvih „Certifikata osiguranja“.