FINANSIRANJE PREMIJE OSIGURANJA USEVA, ŽIVOTINJA I MEHANIZACIJE

ZA POLJOPRIVREDNIKE

Za Vaše sigurne prinose.

zaglavlje

osiguranje useva  FINANSIRANJE PREMIJE OSIGURANJA USEVA, ŽIVOTINJA I MEHANIZACIJE

Najsigurniji uz DDOR Novi Sad i Credit Agricole

 Zaštitite svoje prinose sa:
0 % učešća u šteti,
0 % kamate (subvencija DDOR-a)
+ 100 % zaštita
= 100 % samo uz DDOR

 DDOR NOVI SAD U SARADNJI SA CREDIT AGRICOLE BANKOM OBEZBEĐUJE ZA VAS JEDNOSTAVNO FINANSIRANJE PREMIJE.

  • Putem kredita banke, bez dodatnih troškova i kamate (DDOR subvencioniše troškove kamate);
  • Plaćanjem premije unapred stiče se pravo prijave za regresiranje premije osiguranja (40%) odmah po početku osiguranja i proizvodnog ciklusa;
  • Finansiranje omogućava korišćenje sredstava dobijenih regresiranjem premije u vreme kada su najpotrebnija.
  • Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima je omogućeno da po pojednostavljenoj proceduri pribave polise osiguranja i u saradnji sa Bankom, po ubrzanom procesu, pribave dokumentaciju potrebnu za odobravanje kredita.

 Detalje o kreditu za finansiranje osiguranja poljoprivrede i potrebnoj dokumentaciji pronađite ovde.

Mapa filijala CA i DDOR-a na teritoriji Vojvodine

Osiguranje useva i plodovaMolimo Vas da se za dodatne informacije obratite Korisničkom centru DDOR-a Novi Sad: 021 480 2222