KREDIT ZA FINANSIRANJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDE

KREDIT ZA FINANSIRANJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDE

USLOVI KREDITA

Valuta: dinari
Minimalni iznos kredita: 100.000, 00 RSD
Maksimalni iznos kredita: zavisi od kreditne sposobnosti klijenta
Nominalna kamatna stopa: 18% na godišnjem nivou za kredite sa rokom otplate od 6,7 i 8 meseci
Efektivna kamatna stopa: od 18.64% na godišnjem nivou za kredite sa rokom otplate od 6 meseci, od 18.39% na godišnjem nivou za kredite sa otplatom od 7 i 8 meseci

Za klijenta je kamata 0% godišnje, jer kompletan iznos kamate subvencioniše DDOR Novi Sad a.d.o.

Ročnost kredita: 6, 7 ili 8 meseci
Otplata kredita: jednokratna
Obezbeđenje kredita: lična menica, polisa osiguranja vinkulirana u korist banke ili neko drugo sredstvo obezbeđenja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA INDIVIDUALNA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA:

  1. Potvrda o registraciji gazdinstva;
  2. Potvrda o upisu aktivnog statusa gazdinstva za tekuću godinu (ukoliko je u sklopu porodičnog domaćinstva registrovano više gazdinstava, dostaviti potvrde za sva gazdinstva);
  3. Struktura biljne i stočarske proizvodnje (izdaje se u Upravi za trezor za tekuću godinu i ukoliko je u sklopu porodičnog domaćinstva registrovano više gazdinstava, dostaviti potvrde za sva gazdinstva);
  4. Potvrda o prometu iz banke za poslednjih 12 meseci za račun gazdinstva (ukoliko je u sklopu porodičnog domaćinstva registrovano više gazdinstava, dostaviti potvrde o prometu za sve račune);
  5. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama iz RUJP za nosioca gazdinstva;
  6. Rešenje o porezu na imovinu;
  7. Ugovori o zakupu;
  8. Lična karta nosioca gazdinstva ( ukoliko je u sklopu porodičnog domaćinstva registrovano više gazdinstava, dostaviti lične karte za sve nosioce gazdinstva).

Obezbeđenje po kreditu zavisi od kreditne sposobnosti i namene sredstava.

Primer kredita za polisu vrednosti 100.000 dinara sa otplatom u roku od 6 meseci

Isplata

kredita

Anuitet

Otplata

Uplata
kamate za
klijenta

NKS

EKS

Uplata
kamate za DDOR

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

18

18,64

9.000,00

* EKS računat na bazi perioda otplate 12.03. do 12.09.2014. godine.

Primer kredita za polisu vrednosti 100.000 dinara sa otplatom u roku od 8 meseci

Isplata

kredita

Anuitet

Otplata

Uplata
kamate za
klijenta

NKS

EKS

Uplata
kamate za DDOR

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

18

18,39

12.000,00

* EKS računat na bazi perioda otplate 12.03. do 12.11.2014. godine.