Putno osiguranjeZA PUTNIKE I TURISTE

Putnici, turisti, avanturisti - Vaša putovanja su sigurna uz DDOR.

zaglavlje

putno osiguranjePutno osiguranje

Putno osiguranje sa asistencijom!

POMOĆ LEKARA: ODMAH I BEZ DODATNIH TROŠKOVA!

Ne zaboravite da užitak putovanja ponekad nosi i nepredviđene opasnosti po Vaše zdravlje. Zato Vam savetujemo da sebe i svoje najmilije osigurate pre putovanja!
DDOR Novi Sad, u saradnji sa međunarodnom asistentskom kompanijom „Europ Assistance“ brine o Vašoj sigurnosti na putu, a Centar za pomoć „Europ Assistance“ garantuje Vam pružanje brze i stručne asistencije, 24 h dnevno, bilo gde u svetu.

ŠTA POKRIVA POLISA?

Polisa putno osiguranje sa asistencijom pokriva troškove pružanja neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili povrede, i to:

 • ambulantnog lečenja;
 • nabavke lekova i sanitetskog materijala;
 • hitnog prevoza do najbliže bolnice;
 • bolničkog lečenja;
 • neophodne dijagnostike;
 • neodložnih operacija zbog akutne bolesti;
 • stomatološke usluge u cilju olakšavanja akutne zubobolje;
 • i druge troškove, u skladu sa uslovima osiguranja.

Pored troškova lečenja i prevoza osiguranika, osiguranjem su obuhvaćene i usluge asistencije, i to:

 • Medicinska asistencija: pružanje informacija i pomoći 24 časa dnevno, organizacija hitne zdravstvene pomoći, organizacija neophodnog prevoza osiguranika do bolnice/klinike, odnosno u zemlju, organizacija prevoza posmrtnih ostataka u zemlju, u slučaju smrti osiguranika.
 • Putna asistencija: informisanje u slučaju gubitka ili kašnjenja prtljaga, informisanje o zemlji u koju se putuje, razne savetodavne usluge u vezi hitnog putovanja, prenos hitnih poruka, informacije u vezi rent-a-car usluga i dr.
 • Pravna asistencija: organizovanje pravne pomoći (upućivanje na advokata) kada je osiguraniku neophodna pravna zaštita, upućivanje na predstavnike lokalnih organa, ambasada, konzulata, obezbeđivanje usluga prevodioca, administrativna pomoć u vezi ličnih i putnih isprava (troškove honorara advokata plaća osiguranik, kao i troškove prevoda).

Moje beneficije

U zavisnosti od Vaših potreba i organizacije putovanja, ovu polisu putnog osiguranja možete zaključiti kao individualno, grupno ili porodično osiguranje.

Zaključenjem porodičnog paketa, koji podrazumeva osiguranje za oba roditelja i maloletnu decu, ili jednog roditelja i najmanje troje maloletne dece, možete ostvariti značajne popuste!

DDOR SAVETUJE

 • Za sve potrebne informacije pre putovanja možete se obratiti Korisničkom centru DDOR- a Novi Sad na telefon broj 0800 303 301.
 • Polisa putnog osiguranja se mora zaključiti pre početka putovanja.
 • Mogu se osigurati lica do navršenih 85 godina života.
 • Ukoliko se dogodi osigurani slučaj – iznenadna bolest ili povreda za vreme boravka u inostranstvu, potrebno je da se obratite Centru za pomoć međunarodne organizacije „Europ Assistance“ na sledeći način: pozivanjem broja +381 11 414 4101 +381 64 828 2020  ili slanjem e-maila na adresu putnaasistencija@ddor.co.rs. Prijavite podatke iz polise i razlog obraćanja i postupite u skladu sa dobijenim instrukcijama. Centar za pomoć Vam je na usluzi, dostupan 24 časa dnevno, a komunikacija se odvija i na srpskom jeziku.
 • Stručna lekarska pomoć će Vam biti ukazana od strane lica koje odredi predstavnik „Europ Assistance“.
 • Troškove ambulantnog lečenja i lekova koje eventualno sami platite možete da refundirate po povratku u zemlju.
 • Korisnik osiguranja je obavezan da zahtev za naknadu troškova podnese u roku od mesec dana od dana završetka lečenja ili prevoza, odnosno povratka u zemlju.

Primer

Cene putnog osiguranja sa asistencijom za 10 dana boravka

Gde važi polisaPorodični paket* (EUR)Individualna polisa (EUR)Osiguravajuće pokriće (EUR)
Sve zemlje sveta uključujući SAD i Kanadu
72,89
36,45
30.000,00
Sve zemlje sveta osim SAD, Kanade, Japana i Australije19,539,7710.000,00
Evropa (osim Gruzije, Jeremnije i Azerbejdžana) uključujući Rusiju i Tursku25,8312,9230.000,00
Sve zemlje sveta bez SAD, Kanade
56,07
28,04
30.000,00

* Porodični paket podrazumeva osiguranje za oba roditelja i maloletnu decu, ili jednog roditelja i najmanje troje maloletne dece.

Iznosi u tabeli su informativnog karaktera.

Putujte sigurno i sa uživanjem uz DDOR Novi Sad osiguranje!