Putno osiguranje

Putno osiguranje sa asistencijom!

POMOĆ LEKARA: ODMAH I BEZ DODATNIH TROŠKOVA!

Više informacija o putnom osiguranju možete dobiti u najbližoj poslovnici DDOR osiguranja ili besplatnim pozivom Korisničkog centra na broj 0800303301.

Ne zaboravite da užitak putovanja ponekad nosi i nepredviđene opasnosti po Vaše zdravlje. Zato Vam savetujemo da sebe i svoje najmilije osigurate pre putovanja!
DDOR Novi Sad, u saradnji sa međunarodnom asistentskom kompanijom “Europ Assistance” brine o Vašoj sigurnosti na putu, a Centar za pomoć “Europ Assistance” garantuje Vam pružanje brze i stručne asistencije, 24 h dnevno, bilo gde u svetu.

ŠTA POKRIVA POLISA PUTNOG OSIGURANJA?

Polisa putno osiguranje sa asistencijom pokriva troškove pružanja neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili povrede, i to:

 • ambulantnog lečenja;
 • nabavke lekova i sanitetskog materijala;
 • hitnog prevoza do najbliže bolnice;
 • bolničkog lečenja;
 • neophodne dijagnostike;
 • neodložnih operacija zbog akutne bolesti;
 • stomatološke usluge u cilju olakšavanja akutne zubobolje;
 • i druge troškove, u skladu sa uslovima osiguranja.

Obezbeđenje od COVID-19 u inostranstvu

Veliki broj turista će nakon stišavanja pandemije koronavirusa, želeti da idu na more i putovaće u inostranstvo. DDOR osiguranje se pobrinulo i o njima, te je pripremljeno posebna adaptacija standardnog putnog osiguranja sa dodatom zaštitom od COVID-19. Tako će svi turisti koji se zapute ka inostranim destinacijama, zaista moći da iskoriste ovo leto za opuštanje.

Za četvoročlanu porodicu, razlika u ceni za polisu putnog osiguranja je od 10 do 15€ za 10 dana na nekom od obližnjih mora. A po ceni od dve ture kafe i sladoleda, svako ko oboli od koronavirusa imaće podršku i pomoć u inostranstvu, uz pristojnu sumu do 10.000€ za pokriće troškova lečenja, prevoza i zdravstvene usluge, kao i 200€ u gotovini u slučaju hospitalizacije u inostranstvu.

Putno osiguranje sa pokrićem za COVID-19, moguće je ugovoriti kao individualno, porodično ili grupno, na period do 30 dana. Ugovara se kao doplatak na osnovnu polisu i pruža pokriće troškova lečenja i fiksne iznose nakande ukoliko je neophodna hospitalizacija uzrokovana bolešću COVID-19. Novac, u slučaju hospitalizacije, se plaća na tekući račun klijenata u banci.

U toku leta i planiranih putovanja, odgovorno ponašanje za sve koji se odluče da putuju u inostranstvo, pored preduzimanja preventivnih mera, znači i obezbeđenje u slučaju nastanka neželjenih događaja uzokovanih i koronavirusom.

Za više informacija obratite se svom agentu osiguranja, najbližoj poslovnici DDOR osiguranja ili besplatno pozovite 0800303301. Usluga je dostupna i na našoj web prodavnici moj.ddor.rs.

Moje beneficije

U zavisnosti od Vaših potreba i organizacije putovanja, ovu polisu putnog osiguranja možete zaključiti kao individualno, grupno ili porodično osiguranje.

Zaključenjem porodičnog paketa, koji podrazumeva osiguranje za oba roditelja i maloletnu decu, ili jednog roditelja i najmanje troje maloletne dece, možete ostvariti značajne popuste!

Pored troškova lečenja i prevoza osiguranika, osiguranjem su obuhvaćene i usluge asistencije, i to:

Pored troškova lečenja i prevoza osiguranika, putnim osiguranjem su obuhvaćene i usluge asistencije, i to:

 • Medicinska asistencija: pružanje informacija i pomoći 24 časa dnevno, organizacija hitne zdravstvene pomoći, organizacija neophodnog prevoza osiguranika do bolnice/klinike, odnosno u zemlju, organizacija prevoza posmrtnih ostataka u zemlju, u slučaju smrti osiguranika.
 • Putna asistencija: informisanje u slučaju gubitka ili kašnjenja prtljaga, informisanje o zemlji u koju se putuje, razne savetodavne usluge u vezi hitnog putovanja, prenos hitnih poruka, informacije u vezi rent-a-car usluga i dr.
 • Pravna asistencija: organizovanje pravne pomoći (upućivanje na advokata) kada je osiguraniku neophodna pravna zaštita, upućivanje na predstavnike lokalnih organa, ambasada, konzulata, obezbeđivanje usluga prevodioca, administrativna pomoć u vezi ličnih i putnih isprava (troškove honorara advokata plaća osiguranik, kao i troškove prevoda).

Moje beneficije

U zavisnosti od Vaših potreba i organizacije putovanja, ovu polisu putnog osiguranja možete zaključiti kao individualno, grupno ili porodično osiguranje.

Zaključenjem porodičnog paketa, koji podrazumeva osiguranje za oba roditelja i maloletnu decu, ili jednog roditelja i najmanje troje maloletne dece, možete ostvariti značajne popuste!

DDOR SAVETUJE

 • Za sve potrebne informacije pre putovanja možete se obratiti Korisničkom centru DDOR- a Novi Sad na telefon broj 0800 303 301.
 • Polisa putnog osiguranja se mora zaključiti pre početka putovanja.
 • Ukoliko se dogodi osigurani slučaj – iznenadna bolest ili povreda za vreme boravka u inostranstvu, potrebno je da se obratite Centru za pomoć međunarodne organizacije “Europ Assistance” na sledeći način: pozivanjem broja +381 11 414 4101 +381 64 828 2020 ili slanjem e-maila na adresu sr.oc.roddnull@ajicnetsisaantup. Prijavite podatke iz polise i razlog obraćanja i postupite u skladu sa dobijenim instrukcijama. Centar za pomoć Vam je na usluzi, dostupan 24 časa dnevno, a komunikacija se odvija i na srpskom jeziku.
 • Stručna lekarska pomoć će Vam biti ukazana od strane lica koje odredi predstavnik “Europ Assistance”.
 • Troškove ambulantnog lečenja i lekova koje eventualno sami platite možete da refundirate po povratku u zemlju.
 • Korisnik osiguranja je obavezan da zahtev za naknadu troškova podnese u roku od mesec dana od dana završetka lečenja ili prevoza, odnosno povratka u zemlju.

Primer

Cene putnog osiguranja sa asistencijom za 10 dana boravka

Gde važi polisaPorodični paket* (EUR)Individualna polisa (EUR)Osiguravajuće pokriće (EUR)
Sve zemlje sveta osim SAD, Kanade, Japana i Australije26,2513,1315.000,00
Evropa (osim Gruzije, Jeremnije i Azerbejdžana) uključujući Rusiju i Tursku31,5015,7535.000,00
Sve zemlje sveta uključujući SAD i Kanadu
83,3741,6935.000,00

* Porodični paket podrazumeva osiguranje za oba roditelja i maloletnu decu, ili jednog roditelja i najmanje troje maloletne dece.

Iznosi u tabeli su informativnog karaktera.

Putujte sigurno i sa uživanjem uz DDOR Novi Sad osiguranje!