DDOR-GARANT PENZIJSKI FOND

DDOR-GARANT PENZIJSKI FOND

Želite dodatni prihod kroz nekoliko godina? Počnite sa uplatom za privatnu penziju!

Štedite za privatnu penziju, kada i kako vi želite!

 

Ako želite da ostvarite dodatni prihod za 10, 20, 30 godina, važno je da što pre krenete sa uplatom u neki od dobrovoljnih penzijskih fondova DDOR-Garanta!

Bez obzira da li imate dvadeset pet godina, trideset ili četrdeset, bilo da ste na početku poslovne karijere ili imate godine iskustva iza sebe, uvek je pravo vreme da počnete da štedite za privatnu penziju.

Savetujemo da uplaćujete iznos koji ne remeti vaš mesečni budžet. To može biti hiljadu dinara, tri, pet, koliko god vi želite.

Novac koji odvajate za privatnu penziju, DDOR-Garant ulaže u najsigurnije finansijske instrumente. Na taj način vaša sredstva se konstantno uvećavaju za ostvarenu dobit.

Možete da birate između dva penzijska fonda.

DDOR-GARANT EKVILIBRIO – umereno konzervativan, ulaganje u najsigurnije državne hartije od vrednosti i novčane depozite u dinarima i evrima

DDOR-GARANT ŠTEDNJA – izrazito konzervativan, ulaganje isključivo u dinarske najsigurnije državne hartije od vrednosti, novčane depozite i investicione jedinice otvorenih investicionih fondova u dinarima

U fond možete da uplaćujete redovno ili povremeno. Vaš uplaćen novac uvećan za prinose koje je fond ostvario možete da počnete da koristite već kada napunite 58 godina.

 

Pravo vreme da počnete sa uplatom za privatnu penziju je upravo SADA!    Pošaljite zahtev za ponudu