Stipendije za darovite studente Novosadskog univerziteta

U saradnji sa Fondom za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, DDOR kontinuirano, u poslednjih više od 30 godina obezbeđuje stipendije studentima u Novom Sadu pa će tako ove godine petoro njih koji blagovremeno apliciraju, steći pravo na stipendiju za školsku 2023/2024 godinu. Više informacija o konkursu, uslovima i potrebnoj konkursnoj dokumentaciji možete pročitati na linku: https://www.uns.ac.rs/images/doc/daroviti/2023_konkurs.pdf

Stipendije se dodeljuju kandidatima iz različitih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih profila, a naša kompanija je za ovu godinu obezbedila 5 stipendija za obrazovno-naučne profile koji se nalaze u grupi II (podgrupa IIa) i to:

Ekonomski fakultet – master studije:

 • Poslovna informatika – 1 stipendija
 • Napredna analitika podataka u biznisu, II godina studija – 1 stipendija

PMF – master studije (2. godina):

 • Primenjena matematika (matematika finansija), II godina studija – 2 stipendije

FTN – master studije:

 • Građevinarstvo – konstrukcije – 1 stipendija

 

USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS U OKVIRU GRUPE II

Stipendija se može dodeliti sledećim studentima:

 • III godine trogodišnjih osnovnih akademskih studija;
 • III i IV godine četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija;
 • master akademskih studija;
 • posledenje tri godine integrisanih studija koje se organizuju u okviru osnovnih i master akademskih studija.

Studenti moraju ispunjavati sledeće uslove:

 1. da u trenutku konkurisanja nisu napunili 30 godina života;
 2. da su imali status studenata Univerziteta u Novom Sadu neprekidno od upisa na osnovne akademske studije;
 3. da u toku iste školske godine nisu korisnici stipendija iz budžetskih sredstava Republike Srbije navedenih u tekstu Konkursa za dodelu stipendija;
 4. za studente osnovnih akademskih studija i integrisanih studija – da su u toku studija imali prosečnu ocenu najmanje 8,50 iz svih položenih ispita;
 5. za studente master akademskih studija – da su u toku studija imali prosečnu ocenu najmanje 8,50 iz svih položenih
 6. ispita na master akademskim studijama kao i da su na prethodnom stepenu studija imali prosečnu ocenu najmanje 8,50;
 7. sa kandidatima može biti obavljen intervju koji se vrednuje u skladu sa Pravilnikom o radu Fonda.

Napomena: Kandidati se mogu prijaviti samo za jednu od tri ponuđene grupe/podgrupe – I, IIa ili IIb.

Iznos mesečne stipenije u školskoj 2023/2024. godini je 22.000,00 dinara. Period isplate stipendije je 12 meseci.

Konkurs je otvoren od 8. novembra do 8. decembra 2023. godine.