Strategijski menadžment i marketing u praksi – predavanja mladim ekonomistima u Novom Sadu

Nakon što su u julu mesecu potpisani sporazumi o saradnji između DDOR osiguranja i tri eminentna fakulteta Novosadskog univerziteta: Prirodno-Matematičkog i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i Ekonomskog fakulteta iz Subotice, kojima se, između ostalog, studentima pruža mogućnost sveobuhvatnog obrazovnog ciklusa, ali i prilika za realizaciju različitih projekata, sa Ekonomskim fakultetom iz Subutice konkretizovana je saradnja kroz organizaciju gostujućih predavanja predstavnika DDOR-a. Predavanja su iskorišćena i za bliže upoznavanje studenata sa našom Kompanijom, grupom Unipol i prilikama koje diplomirani ekonomisti imaju u DDOR-u.

Na inicijativu prof. dr Maje Strugar Jelača, direktor Direkcije za ljudske resurse Dejan Botić bio je 23. decembra gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Subotici, odeljenje u Novom Sadu, u okviru predmeta Strategijski menadžment, sa temom: “Uticaj implementacije poslovne strategije u kriznim vremenima – pandemijski i post-pandemijski efekti na primeru kompanije DDOR osiguranje”. Na konkretnim primerima, sa teorijske ali i iskustvene strane, prisutnima je prezentovano kako se postavlja strategija i kako izgleda planski ciklus Kompanije.

Kako je u „VUCA“ vremenima neophodna adaptacija usvojenih poslovnih strategija i planova i njihovo implementiranje u izmenjenim oklonostima  studentima su predočene najznačajnije aktivnosti koje je kompanija sprovela u toku pandemije KOVID-19, pružene su informacije o uticaju pandemije na zaposlene u velikom kolektivu kakav je DDOR, objašnjeno je koji su najčešći izazovi sa kojim su se suočavali rukovodioci u vezi sa organizacijom poslovnih aktivnosti – sa prvenstvenom brigom o zdravlju svakog pojedinca – ali i finasijskim izazovima. Da se u svakom izazovu može pronaći i prilika za novi rast i razvoj, predočeno im je kroz primer brze reakcije i razvoja novih proizvoda spremnih za očekivanja klijenata: Epidemik Protekt i Putničko zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID, sa posebnom pažnjom na  pozitvne efekte koji su nastavili svoj život  postpandemijskom periodu „nove normalnosti“.

Drugo gostujuće predavanje, na inicijativu prof. dr Dražena Marića, održao je direktor Direkcije za pozicioniranje brenda Marko Putnik, 13. januara, u okviru predmeta Marketing, sa temom: “Promocija usluga u finansijkim institucijama na primeru kompanije DDOR osiguranje”. Na konkretnom primeru akcije „Za šumu u tvom kraju“ studentima je predočen celokupan proces nastanka kampanje: od suočavanja sa problemom automobilske industrije uoči Generalnog sponzorstva Beogradskog sajma automobila prošle godine preko razvoja komunikacijone strategije i taktičkih aktivnosti, organizovanja pratećih promotivnih sadržaja, uključivanja zaposlenih, kao i načina merenja postignutih rezultata. Takođe, istaknut je i značaj PR aktivnosti i pravovremeno delovanje, posebno u kriznim situacijama.

Oba predavanja su izazvala veliko interesovanje kod studenata i kroz interaktivna izlaganja postavljali su više nego interesantna pitanja.

Održana predavanja predstavljaju početak niza predavanja koja će biti realizovana i na osnovu kojih će studenti steći osnovno, ali i šire znanje o načinu rada u kompaniji DDOR, kao i biti u prilici da se opredele za obavljanje stručne prakse i postanu budući posvećeni zaposleni DDOR-a. Na ovaj način, kroz blisku saradnju privrede i nauke otvaraju se novi putevi za pripremu budućih generacija stručnjaka u industriji osiguranja, za dobrobit čitave države i celokupne zajednice.