VAŽNO OBAVEŠTENJE O ISPLATI NAKNADA SVIM OŠTEĆENIM PUTNICIMA SAB TRAVELA I JAZZ TRAVELA

Novi Sad, 06. 09. 2018.

VAŽNO OBAVEŠTENJE O ISPLATI NAKNADA SVIM OŠTEĆENIM PUTNICIMA SAB TRAVELA I JAZZ TRAVELA

Proces isplate naknada počeće u petak 14. 09. 2018. godine

Do predviđenog roka primili smo ukupno 2.216 odštetnih zahteva, od toga – 1.986 od strane oštećenih putnika SAB Travel-a i 230 oštećenih putnika JAZZ Travela.

DDOR osiguranje je obezbedilo sve potrebne kapacitete da obrada ovako velikog broja pojedinačnih zahteva bude završena na najbrži mogući način te Vas informišemo da smo najveći broj primljenih zahteva obradili. U toku su poslednje provere dostavljene dokumentacije, kao i ispravka i kompletiranje podataka koje smo dobili.

Poređenjem zapisnika Turističke inspekcije i evidencije pristiglih zahteva, utvrdili smo da za nešto više od 250 aranžmana koji nisu realizovani po zapisniku Turističke inspekcije, nismo dobili zahteve za naknadu, te pozivamo oštećene putnike koji još uvek nisu podneli odštetne zahteve, to učine što pre, kako bismo mogli da kompletiramo našu evidenciju. Napominjemo, da nedostajuće prijave neće usporiti ili zaustaviti proces obračuna i isplate naknade oštećenim putnicima.

Po završetku obrade svih odštetnih zahteva i završenom obračunu naknada za svaki pojedinačni aranžman, započećemo isplatu. Proces isplate naknada počeće u petak 14. 09. 2018. godine.

Posebno, želimo da se zahvalimo na strpljenju  svim građanima – putnicima gore pomenutih turističkih agencija, koji su podneli odštetne zahteve.

DDOR osiguranje će nastaviti redovno da informiše oštećene putnike i javnost o toku procesa obrade odštetnih zahteva i isplata naknada.