Važno obaveštenje za klijente

O promeni računa, na koje uplaćujete svoje premije osiguranja, zbog pripajanja „Vojvođanske banke“ a.d. Novi Sad kao privrednog društva „OTP Banci Srbija“ a.d. Novi Sad, od 26. aprila 2019. godine.