Zaključak radionice sa mladim poljoprivrednicima u Sremskoj Mitrovici – osiguranje je investicija

DDOR osiguranje i Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika (SUMP) organizovali su 3.aprila 2023. godine u hotelu “Srem” u Sremskoj Mitrovici radionicu sa mladim poljoprivrednicima kako bi im se pružila prilika da, u neposrednom kontaktu i dragocenoj diskusiji, bolje se upoznaju sa osiguranjem svih karika proizvodnje, prerade i transporta u agro lancu, ali i novinama u tom tržišnom segmentu.

Ispred SUMP-a prisutnima su se obratili Milan Borić, predsednik SUMP-a i Milenko Jovanović, predsednik regiona Srem SUMP-a koji su rečima podrške podržali ovakva okupljanja i istakli značaj da ih u narednom periodu bude još više.

Prisutnim mladim poljoprivrednicima se ispred Grada Sremska Mitrovica obratila Dušica Pavlović, direktorica Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica. Ona je istakla koje su trenutne aktivnosti Agencije a koje se odnose na aktuelne konkurse Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Takođe, govorila je i o E agraru, kao i o tome da je od tog dana raspisan Javni poziv za premiju za mleko za prvi kvartal tekuće godine i da će prijava trajati do 18. aprila. Dušica Pavlović je upoznala mlade poljoprivrednike o aktuelnom konkursu Ministarstva za brigu o selu, koji se odnosi na kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

DDOR osiguranje, kao lider na tržištu i jedna od ključnih institucija u pružanju podrške kroz finansijsku zaštitu poljoprivredne proizvodnje, ovom prilikom poseban akcenat je stavilo na platformu i mobilnu aplikaciju DDOR TERRA, razvijenu u saradnji sa Institutom BioSens. DDOR TERRA je jedinstveno tehnološko rešenje namenjeno svim poljoprivrednim proizvođačima, kojima je na raspolaganju, uz pomoć pametnog telefona, pregled svojih aktivnih polisa osiguranja useva i plodova, ali i brza i laka prijava štetu koja eventualno nastane na njihovom polju ili voćnjaku.

Dodatno, prisutni mladi poljoprivrednici su dobili sveobuhvatne informacije i o načinima zaštite svoje poljoprivredne proizvodnje, kao i konkretne primere iz prakse. Na ovaj način, svi učesnici su uvideli značaj i vrednost osiguranja u njihovoj poljoprivrednoj proizvodnji, naročito u pogledu održivog razvoja poljoprivrede, ali i svih pratećih delatnosti.

DDOR osiguranje će nastaviti da kroz ovakva i slična okupljanja bliže upoznaje krajnje korisnike sa mogućnostima koje imaju kada je osiguranje useva, plodova, životinja, kao i druge imovne u pitanju.