Blagotvorna dejstva plesne terapije

Plesna terapija se sastoji od psihoterapijske upotrebe pokreta za poboljšanje zdravlja i blagostanja, kroz integraciju emocionalnih, društvenih, kognitivnih i fizičkih aspekata. Ona je deo takozvanih „umetničkih terapija“ i u anglosaksonskom svetu se koristi od početka dvadesetog veka, u Ujedinjenom Kraljevstvu, a od 40-ih u Sjedinjenim Američkim Državama. Naročito su je upotrebljavale neke ličnosti koje su smatrane pravim inovatorima: to su, u stvari, bili prvaci baleta koji su eksperimentisali sa plesom kao oblikom psihoterapije.

U ovom članku ćemo detaljno videti šta je to plesna terapija, a prvo ćemo se upoznati sa opštom slikom o terapijama umetnošću.

ŠTA JE TO TERAPIJA UMETNOŠĆU/ART TERAPIJA?

Terapija umetnošću ili art terapija podrazumeva korišćenje umetničkih tehnika i jezika za reaktivaciju kreativnih i ekspresivnih procesa i, posledično, podsticanje ličnog rasta i poboljšanje odnosa sa samim sobom i sa drugima. Reč je o holističkom pristupu: telo i um su međusobno povezani i neodvojivi, promene jednog dovode do promena drugog, i obrnuto.

e_titov/gettyimages.it

Art terapeut je stručno lice koje može da radi u različitim kontekstima, kao što su kulturni, obrazovni, socijalno-zdravstveni i rehabilitacioni, kako samostalno, tako i unutar tima sastavljenog od drugih stručnjaka. Skoro uvek je specijalizovan za samo jednu oblast. U stvari, postoji pet različitih profila:

 • Art terapeut
 • Terapeut plesom i pokretima
 • Muzikoterapeut
 • Teatroterapeut
 • Drama terapeut

U Italiji art terapija nije zakonski priznata kao profesionalna delatnost (kao što je slučaj sa medicinskim sestrama, fizioterapeutima, logopedima i mnogim drugima), ali je od 2016. godine uveden standard UNI 11592 „Neregulisane profesionalne delatnosti – Stručna lica koja deluju u oblasti terapije umetnošću/art terapije – Uslovi u pogledu stečenog znanja, veština i kompetencija“, koji daje smernice za obuke u ovoj oblasti, u skladu sa Evropskim okvirom kvalifikacija (European Qualification Framework).

Hajde da produbimo samo jednu od ovih oblasti, a to je plesna terapija.  Prijavite se na naš newsletter


  PLESNA TERAPIJA: ŠTA JE I KO OD NJE MOŽE DA IMA KORISTI

  Terapija pokretom i plesom (DMT) polazi od pretpostavke da je pokret prvi oblik komunikacije koji se razvija u ljudskom biću. Počinjemo da se krećemo u materici i nastavljamo to da radimo tokom čitavog života. To je neverbalni jezik, koji je terapeutima jednako važan kao i verbalni.

  Pokret, stoga, služi pre svega za procenu ličnosti, a zatim postaje oruđe kojim se na integrisan način suočavamo sa emocionalnim, socijalnim, fizičkim i kognitivnim aspektima pojedinca. Ples je središte ovog psihoterapeutskog pristupa, čiji je cilj da unapredi svest čoveka o svom telu, umu i ponašanju kako bi lakše pristupio autentičnim osećanjima i nadražajima. Dakle, nije reč o času gimnastike: za terapiju pokretom i plesom, koja je pogodna za sve uzraste, nije potrebno nikakvo predznanje ili plesne veštine. U stvari, ovaj oblik terapije može da pomogne:

  • deci, koja često ne uspevaju da rečima prenesu sve ono što osećaju i doživljavaju, može da  pomogne u samoizražavanju;
  • adolescentima i odraslima, kojima može da bude od pomoći u prevazilaženju odbrambenih mehanizama koji se aktiviraju nakon neke traume;
  • starijim osobama: kretanje je za njih veoma važno, jer im pomaže da ostanu aktivni i doprinosi socijalizaciji; videli smo, u stvari, da je ples koristan i blagotvoran i tokom trećeg doba. Stoga je lako razumeti kako i plesna terapija može da bude vredan saveznik, jer pomaže da se fokusiramo na sadašnjost i poboljšamo zdravstveno stanje, čak i kod osoba koje pate od gubitka pamćenja kao posledice starenja ili od nekih određenih bolesti.

  KatarzynaBialasiewicz/gettyimages.it

  Hajde da sada detaljnije vidimo u kojim oblastima se terapija plesom obično primenjuje.

  STANJA KOJA SE LEČE PLESNOM TERAPIJOM 

  Terapija pokretom i plesom se koristi za različita stanja koja ugrožavaju fizičko i mentalno zdravlje, kao što su depresija, poremećaji u ishrani, hronični bol, Parkinsonova bolest, sindrom hiperaktivnosti i deficita pažnje.

  • Prema publikaciji iz 2019. godine, osobe koje su upražnjavale terapiju pokretom i plesom iskusile su niži nivo depresije i anksioznosti, kao i povećanu fizičku sposobnost (hodanje, okretanje i balansiranje).
  • Kod žena sa poremećajima u ishrani, terapija pokretom i plesom bi mogla da pomogne da se poboljša slika o sebi, kao što je pokazala jedna mala studija iz 2020. Efikasnost je veća kada se terapija pokretom i plesom izvodi u kombinaciji sa drugim tradicionalnim tretmanima, kao što je terapija razgovorom.
  • Studija iz 2018. na pacijentima sa fibromijalgijom došla je do rezultata koji se odnose na smanjenje hroničnog bola nakon učešća u programu terapije pokretom plesom u trajanju od 12/24 nedelje.
  • Prema Parkinsonovoj fondaciji, terapija plesom je korisna i blagotvorna za pacijente koji pate od Parkinsonove bolesti jer poboljšava ravnotežu, koordinaciju i pokretljivost, a utiče ia na niz povezanih problema kao što su depresija, loše varenje, anksioznost i umor.
  • Studija iz 2018. je pokazala da je je terapija pokretom i plesom odličan komplementarni tretman za decu sa ADHD-om (hiperaktivnost i poremećaj pažnje). Analiza koja je sprovedena na uzorku dece stare između 6 i 12 godina je, u stvari, otkrila poboljšanje rezultata testova kod onih koji su praktikovali plesnu terapiju.

  KORISTI PLESNE TERAPIJE

  Kao što smo videli, terapija pokretom i plesom može da predstavlja koristan tretman u mnogo različitih slučajeva, jer ima pozitivne efekte kako na fizičko, tako i na mentalno i emocionalno zdravlje, zbog upotrebe pokreta kao jezika, a ti efekti su i “pojačani” muzikom.

  kate_sept2004/gettyimages.it

  U stvari, plesna terapija nudi onima koji je upražnjavaju:

  • mogućnost slobodnog izražavanja sopstvenih emocija;
  • ublažava stres;
  • doprinosi poboljšanju i održavanju fizičke kondicije, kao i opšte motoričke sposobnosti;
  • povećava i samopouzdanje i samopoštovanje.

  To su značajne koristi koje dopunjuju one koje proizilaze iz drugih terapija koje se sprovode u  zavisnosti od stanja od kojeg osoba pati. Kao i uvek, korisno je podsetiti se koliko je bitno obratiti se stručnom licu koje će znati kako da vodi osobu kroz taj proces, koji mora da bude personalizovan, odnosno sačinjen u odnosu na lične potrebe, a takođe moraju da se uzmu u obzir određeni faktori kao što je, na primer, starost.

  Da biste pravovremeno mogli da proverite svoje zdravlje i preventivno ustanovite da li su potrebne dodatne analize i pregledi, na raspolaganju su vam paketi Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Bronzani paket sa sistematskim i drugim pregledima lekara specijalista i lekara opšte prakse, kao i Srebrni i Zlatni paket sa pokrićem za usluge vanbolničkog i/ili bolničkog lečenja i hirurških intervencija.

   

  Izvor: https://blogunisalute.it/danzaterapia-benefici/ 

  Ostali izvori:

  arttherapyit.org
  adta.memberclicks.net