Zdravo da ste

Zdravo da ste

POKLONITE POVERENJE DDOR OSIGURANJU I ODABERITE
DDOR DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

ZDRAVO DA STE


DDOR osiguranje brine o vašem zdravlju sa željom da vašim zaposlenima i članovima njihovih porodica pruži najbolju uslugu. Obogatili smo ponudu osiguranja i u cilju prevencije i dugoročnog očuvanja dobrog zdravlja, kreirali program DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – Zdravo da ste! Mnoge bolesti se danas leče, ali troškovi lečenja mogu biti visoki.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ima brojne prednosti, a najvažnije je što sami birate obim i vrstu zdravstvenih usluga koje Vam odgovaraju. Sve je prilagođeno Vašim potrebama i mogućnostima.

Zdravo da ste

KOME JE NAMENJENO DDOR DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?


Dobrovoljno zdravstveno osiguranje namenjeno je svim licima koja imaju svojstvo osiguranog lica u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja Republike Srbije, kao i fizičko lice koje nije uključeno u obavezno zdravstveno osiguranje prema zakonskim propisima u Republici Srbiji a koje je u radnom odnosu sa ugovaračem u smislu propisa države u kojoj ugovarač osiguranja ima sedište, a koja žele da im se pruži stručna, brza i kvalitetna zdravstvena usluga. Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem mogu da budu obuhvaćeni i članovi uže porodice osiguranika (supružnici i deca). * Trenutno se može zaključiti kolektivno osiguranje.

ŠTA POKRIVA DDOR DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?


Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem pokriveni su troškovi vanbolničkog, kao i vanbolničkog i bolničkog lečenja (hospitalizacije). Ovim osiguranjem moguće je ugovaranje zdravstvene zaštite trudnica i porođaja. Sa detaljima možete da se upoznate kroz dokumentaciju dostupnu na ovoj strani, a odgovore na pitanja u vezi sa dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem možete dobiti pozivanjem medicinskog kontakt centra na broj 021 480 22 00. Kao dopunska pokrića mogu se ugovoriti: sistematski pregled, oftalmološke usluge, stomatološke usluge, lekovi koje lekar prepiše i fizikalna terapija. Sva dopunska pokrića, osim sistematskog pregleda, imaju definisane podlimite i participacije.

PAKETI OSIGURANJA


DDOR Osiguranje Vam kroz svoj program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, nudi mogucnost da odaberete pakete:

 UNO – Vanbolničko lečenje od 1.000 do 10.000€;
 Vanbolničko


 DUE – Vanbolničko i bolničko lečenje od 4.500 do 8.000€;
 Vanbolničko
 Bolničko


Zdravo da ste


Prijava šteteOdštetni zahtev u slučaju refundacije troškova se može podneti:
– Poštom na adresu „DDOR Novi Sad“ a.d.o. poštanski pregradak 392, 21101 Novi Sad
– Neposredno u bilo kojoj poslovnici Osiguravača na teritoriji cele Srbije. Spisak poslovnica možete pronaći na sledećem linku
– Telefonom pozivanjem Medicinskog kontakt centra Osiguravača na broj 021/480 2200
– Elektronskom poštom slanjem mejla na adresu: sr.oc.roddnull@etsadovardz

Prilikom podnošenja Zahteva za refundaciju troškova, potrebno je priložiti sledeću neophodnu dokumentaciju:
– Obrazac prijave osiguranog slučaja, koji možete preuzeti ovde
– Medicinski izveštaj sa navedenom dijagnozom
– Propisan recept za lekove/pomagala
– Originalni račun za zdravstvene usluge
– Fotokopiju isprave dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
– Tekući račun


ZAHTEV ZA POZIV

  Ukoliko želite da Vas kontaktiramo, popunite formu i mi ćemo Vas pozvati.
  Molimo Vas da popunite tražena polja

  Mobilni telefon*
  Poruka*
  Spisak zdravstvenih ustanova u Mreži DDOR Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja PREUZMITE SPISAK (PDF)
  MESTO NAZIV ADRESA