DDOR u akciji: Zaštita naše planete i održivi razvoj u fokusu

Da li ste znali da je za jednu tonu papira potrebno 240 hiljada litara vode i dve tone stabala? Reciklažom jedne tone kancelarijskog papira, sačuva se 24 stabala.

Kompanija DDOR u 2022. godini reciklirala je 22 tone papira i time pokazala da su očuvanje životne sredine i podsticanje akcija za zaštitu naše planete, vodeći ciljevi ove kompanije. A svakako su ciljevi i Svetskog dana zaštite životne sredine koji se obeležava danas, 5. juna.

Klimatske promene i globalno zarevanje imaju ogroman uticaj na ekstremne nepovoljne vremenske događaje i prirodne katastrofe. Svesni važnosti ove teme, kompanija DDOR, po uzoru na njenu matičnu kompaniju – Unipol grupu, snažno se zalaže za zaštitu životne sredine i borbu protiv klimatskih promena na uključene u trogodišnju strategiju, što se jasno vidi kroz integraciju pet ciljeva održivog razvoja UN-ove Agende 2030 u svoje poslovanje. Inače, Unipol grupa trenutno nudi više od 60 proizvoda u neživotnom i životnom osiguranju, koji su povezani sa najmanje jednom od tri ESG komponente.
Zbog ovih važnih i snažnih ciljeva, DDOR osiguranje prošle godine ovenčano je nagradom Franco Delneri Konfindustrije Srbije, ustanovljenu za izvrsnost iskazanu u ESG kategoriji standarda poslovanja.

Činimo sve „Za šumu u tvom kraju“

Kompanija DDOR uspešno realizuje akciju „Za šumu u tvom kraju“ kojom se od svake ugovorene kasko polise, paketa osiguranja imovine „Moja kućica“ i godišnjeg paketa Putnog osiguranja odvaja 100 dinara za sadnju drveća daje odlične rezultate i klijenti prepoznaju značaj napora da se pozitivno utiče na okolinu u kojoj se živi i radi.

Ova humana akcija, pokazala se kao veoma uspešna jer je posađeno više od 500 sadnica u 10 gradova. Zbog velike zainteresovanosti, glasanje se nastavlja do 31. jula i DDOR poziva sugrađane da licitiraju svoj grad i tako dobiju mnogobrojne sadnice uz pomoć kojih će i njihov grad ’disati’. Svoj grad možete prijaviti, putem ovog linka.

Podsećanja radi, prvi grad u kom je otpočela ova akcija bio je Novi Sad, odabran na osnovu nekoliko hiljada glasova pristiglih iz više od 188 gradova Srbije, a pored Novog Sada urbano pošumljavanje je realizovano i u Beogradu, Subotici, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Vršcu, Smederevu, Užicu, Novom Pazaru i Tutinu.

Reciklaža – naša odgovornost prema planeti

Pored tri postojeće lokacije u Novom Sadu, akciju prikupljanja papirnog otpada DDOR je proširio i na Beograd. U ulici Antifašističke borbe postavljene su četiri sabirne kante i oko 50 kartonskih kutija za papirni otpad, uskoro je u planu da otpočne akcija i u filijali u Pančevu, a svakako je cilj da se akcija proširi na što veći broj poslovnih lokacija DDOR osiguranja.

Kompanija DDOR takođe je ostvarila uslove za dobijanje ISO 14001 sertifikata što je jasan pokazatelj posvećenosti DDOR-a održivom poslovanju i zaštiti životne sredine. Važnost podizanja svesti o ekološkim problemima ali i konkretni poduhvati – upravo su koraci ka unapređenju ekološke odgovornosti I stvaranju pozitivnog uticaja na okolniu.
Važno je napomenuti da su klimatske promene već prouzrokovale ogromne ekonomske gubitke. Samo u protekloj deceniji, EU je izgubila 145 milijardi evra zbog klimatskih promena, dok su ekonomske štete uzrokovane ekstremnim klimatskim događajima u periodu od 1980. do 2020. godine procenjene na skoro 500 milijardi evra. Prema nedavnom izveštaju, klimatske promene bi mogu koštati Nemačku čak do 900 milijardi evra do 2050. godine. Zapadni Balkan je jedna od najviše pogođenih regiona u Evropi, a taj trend se očekuje da će se nastaviti.

Osiguravajuća industrija ima ključnu ulogu u današnjoj ekonomiji, gde se sve više ističe značaj zaštite životne sredine i integracija ESG ciljeva u poslovne strategije i korporativnu kulturu. U Srbiji, održivo poslovanje postaje sve neophodnije kako se povećava svest o važnosti zaštite životne sredine i društvene odgovornosti. Osiguravajuće kompanije koje uspešno integrišu ESG principe u svoje poslovne strategije, poput DDOR-a imaju priliku da postignu konkurentske prednosti, privuku odgovorne investitore i zadovolje potrebe klijenata koji sve više cene održivost i društvenu odgovornost.