Glasaj za šumu u tvom kraju

Potrebno vreme: 5 minutes.

Uključi se i glasaj. Detalji u nastavku:

 1. O akciji „Za šumu u tvom kraju“


  Akcija DDOR osiguranja „Za šumu u tvom kraju“ kojom će se od svake ugovorene kasko polise, paketa osiguranja imovine „Moja kućica“ i godišnjeg paketa Putnog osiguranja odvajati 100 dinara za sadnju drveća daje odlične rezultate i naši klijenti prepoznaju značaj napora da se pozitivno utiče na okolinu u kojoj se živi i radi.

 2. Glasanje


  Kao sastavni deo ove akcije, u periodu od 3. aprila do 31. jula 2023. godine organizovano je glasanje za gradove u kojima će klijenti DDOR osiguranja, ali i svi drugi zainteresovani sugrađani biti u prilici da glasaju i pozovu prijatelje da glasaju za šumu baš u njihovom gradu i u njihovom kraju.

 3. Kako glasati?


  Glasanje je jednostavno. Popunjava se forma za glasanje ispod. Jednom e-mail adresom moguće je glasati samo jednom i zbog toga je omogućeno da se prijatelji, komšije i sugrađani pozovu i glasaju i oni.

 4. Nakon glasanja


  DDOR osiguranje će nakon završetka glasanja uzeti u obzir prikupljene glasove i u zavisnosti od visine sredstava obezbeđenih za sadnju drveća opredeliti gradove u kojima će se sadnja i izvesti. Svima koji su glasali DDOR osiguranje će poslati poziv da se pridruže sadnji drveća, baš u njihovom kraju.

 5. Pridružite se akciji „Za šumu u tvom kraju“.


  Pozovite svoje prijatelje, komšije i sugrađane da i oni glasaju.