Krug 40

KRUG SIGURNOSTI

Ugovaranjem polise životnog osiguranja za slučaj smrti svima nam je prva asocijacija pitanje: Koji iznos novca dobijam po isteku osiguranja?

Upravo odgovor na ovo pitanje je bitna karakteristika ovog proizvoda i značajan benefit koji možete ostvariti.

Novi proizvod “Osiguranje života sa povratom premije – KRUG 40” nudi mogućnost ugovaranja značajne osigurane sume za slučaj smrti sa nižim iznosom premije pri čemu u slučaju doživljenja isteka osiguranja isplaćuje se povrat dela uplaćene premije za osnovno osiguranje.

Odabirom ove vrste osiguranja OSIGURANI STE, ALI I ŠTEDITE DEO UPLAĆENE PREMIJE u slučaju doživljenja. Na ovaj način ostvarujete finansijsku sigurnost Vas i Vaše porodice, obezbeđujete porodičnu finansijsku stabilnost u slučaju smrti osiguranika, ali i ličnu sigurnost nakon doživljenja isteka osiguranja.

Uz osnovno osiguranje KRUG 40, koje se može ugovoriti na period od 10 do 20 godina, na raspolaganju su vam brojna dopunska osiguranja koja se nalaze u našoj ponudi.

Na ovaj način pruža Vam se mogućnost optimalne kombinacije pokrića prema Vašim željama i mogućnostima.

Krug 40 je na raspolaganju svim osiguranicima pristupne starosti između 18 i 60 godina, a osiguranje se može ugovoriti sa mesečnom ili godišnjom dinamikom plaćanja premije u dinarima ili evrima, već po Vašim željama i mogućnostima.

 

Reprezentativni primer za osobu 35 godina starosti, trajanje osiguranja 10 godina
godišnja premija 300 EUR (osnovno osiguranje 240 + dopunska osiguranja 60)
ukupno uplaćena premija za osnovno (10 godina x 240 EUR) = 2.400 EUR
osigurana suma za slučaj smrti = 50.839,91 EUR
povrat premije = 2.400 EUR x 40 % = 960 EUR
  Povrat 960,00 EUR