Pet razloga zašto je Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ključna investicija u Novoj godini

U susret Novoj godini, mnogi od nas razmišljaju o promenama i odlukama koje će unaprediti kvalitet života. Među velikim, različitim ciljevima koje možete postaviti sebi u 2024. godini, jedan od ključnih svakako bi trebalo da bude vaša lična dobrobit. Stoga, razmislite o koracima koje možete preduzeti kako biste unapredili svoje zdravlje i obezbedili sigurnost za sebe i svoje najbliže.
  Prijavite se na naš newsletter


  Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može biti odličan način da blagostanje i ostvarite jer ono nije samo investicija u vaše fizičko zdravlje, već i preduslov za miran san, znajući da ste zaštićeni u slučaju neočekivanih troškova za medicinske usluge. U nastavku saznajte kako ugovaranje polise Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja može unaprediti vaš život. Donosimo pet razloga zbog čega je ovo osiguranje najbolji poklon sebi u 2024.

  1. Finansijski melodijum

  Dobrovoljno zdravstveno osiguranje pruža finansijsku sigurnost u slučaju neočekivanih medicinskih troškova. Pokrivanjem dela ili čak celokupnih troškova lečenja, osiguranje smanjuje finansijski teret koji može nastati usled hitnih ili planiranih medicinskih usluga. Važno je istaći, da DDOR osiguranje, pored postojećih paketa, u svom portfelju ima i dopunsko pokriće – paket hirurških intervencija/operacija, koje obezbeđuje šire i sveobuhvatnije osiguravajuće pokriće za slučaj narušenja zdravlja i operativnog lečenja osiguranika, kada je potrebna dodatna sigurnost i finansijska podrška.

  1. Bez čekanja na zdravstvenu negu

  Osiguranici imaju pristup mreži zdravstvenih usluga i lekara, što značajno utiče na kraće vreme čekanja na medicinske usluge i tretmane. DDOR osiguranje za svoje osiguranike ima sopstveni Medicinski kontakt centar koji je na raspolaganju 365 dana u godini/24 sata i koji osim zakazivanja usluga pruža i dodatne medicinske savete za osiguranike.

  1. Mreža pokrivenosti

  Ova vrsta osiguranja pruža širu pokrivenost od osnovnog zdravstvenog osiguranja koje pruža država. DDOR ima jednu od većih mreža zdravstvenih ustanova sa kojima sarađuje – gotovo 850 različitih zdravstvenih ustanova ima u svojoj ponudi.

  1. Personalizovani pristup prema vašim potrebama

  Dobrovoljno zdravstveno osiguranje omogućava pojedincima da prilagode svoj plan pokrića prema svojim specifičnim potrebama i preferencijama. Ovo pruža veću kontrolu nad izborom zdravstvenih usluga i prilagođava se individualnim životnim situacijama. U slučaju DDOR osiguranja, uz personalizovanu mobilnu aplikaciju, osiguranicima je značajno olakšana mogućnost korišćenja usluga i pokrića.

  1. Prevencija i promocija zdravlja

  Dobrovoljno zdravstveno osiguranje nudi dodatne usluge, poput preventivnih pregleda, vakcinacija ili programa za očuvanje zdravlja. Ovo može svakako podstaći osiguranike da redovno brinu o svom zdravlju i spreče potencijalne zdravstvene probleme pre nego što postanu ozbiljni. Kompanija DDOR pruža kontinuiranu medicinsku edukaciju osiguranicima koja je realizovana u saradnji sa eminentnim lekarima na aktuelne zdravstvene teme.

   

  Nesporno je da je Dobrovoljno zdravstveno osiguranje danas nužno, a izborom DDOR osiguranja, vi ne birate samo osiguranje već i posvećenog partnera koji brine o najbitnijoj stvari na svetu – vašem zdravlju!

  DDOR-ovu ponudu Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pogledajte na sajtu!