Polisa privatnosti

Polisa privatnosti

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I LIČNIH PODATAKA KORISNIKA I NJIHOVO KORIŠĆENJE

DDOR Novi Sad a.d.o poštuje privatnost korisnika prezentacije.

„DDOR Novi Sad“ a.d.o. se obavezuje da podatke o ličnosti svojih klijenata  prikuplja, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Popunjavanjem odgovarajućeg polja na stranicama naše web prezentacije, klijent daje saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ovih podataka.

Datu saglasnost klijent može opozvati u svakom momentu pozivanjem našeg Korisničkog centra.

Svi lični podaci koje klijent  popuni u ponuđenim poljima  tretiraju se kao strogo poverljivi a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.

Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o klijentima i podaci neophodni za poslovanje i informisanje klijenata u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim  običajima, a u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Klijentima se daje mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se prijave na mailing listu koja se koristi u marketinške svrhe i obaveštenja o akcijama koje sprovodimo.

„DDOR Novi Sad“ a.d.o. se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih klijenata, koristeći savremene tehnološke postupke koji omogućavaju pouzdan i siguran način korišćenja Interneta.

Svi podaci o klijentima se strogo čuvaju i obradjuju u skladu sa važećim propisima i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.

Podaci o ličnosti se neće činiti dostupnim trećim licima bez izričitog pristanka lica na koje se odnose.

Fizičko lice čiji se podaci obrađuju ima pravo na uvid u podatke i kopiju istih, kao i pravo na opoziv datog pristanka .

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive inofrmacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banka Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od sledećih načina:

  • Pozivom na„DDOR Korisnički Centar” na broj telefona: 021 480 2222
  • Slanjem e-maila na: ddor@ddor.co.rs
  • Slanjem pisma na poštansku adresu: Korisnički centar, Železnička 5, 21000 Novi Sad.