Šta otkriva Krug o vašem univerzumu?

Nacrtajte krug i posmatrajte ga – šta vidite?

Krug, kao savršeni oblik, deli jaka simbolička svojstva sa tačkom. Kružno kretanje je neprekidan sled jednakih trenutaka – ostaje nepromenjivo, bez početka i kraja i tako simbolizuje vreme. Od davnina je svaka civilizacija nastojala je da razume fenomen vremena, pokušavajući da ga interpretira kroz mitove, merenja, kalendar i sve što se kreće i obrće u kosmosu.

E sad vratimo se na vaš krug. Povratak na lični “krug života” podrazumeva ocenu važnih segmenata kvaliteta života i prepoznavanje formiranog oblika. Kakav je oblik? Kako kažu stručnjaci, u stvaranju vizualizacije svog ličnog „kruga života“, dobijate dragoceni uvid u različite sfere vašeg života. Ovim jednostavnim, ali snažnim korakom prepoznajete aspekte kojima treba posvetiti dodatnu pažnju. Očigledno je da svi težimo ka dobijanju što pravilnijeg i većeg kruga.

Upravo poput pažljivo osmišljenog kruga koji simbolizuje ravnotežu i harmoniju, vaš život predstavlja sklad različitih dimenzija, uključujući porodične odnose, profesionalni razvoj, zdravlje i još mnogo toga. U duhu brige o vašem celokupnom dobrostanju, DDOR osiguranje nudi novi proizvod – “Osiguranje života sa povratom premije – KRUG 40” koji omogućava ugovaranje značajne osigurane sume za slučaj smrti sa nižim iznosom premije pri čemu u slučaju doživljenja isteka osiguranja vrši i se povrat dela uplaćene premije.

Odabirom ove vrste osiguranja – osigurani ste, a deo uplaćene premije, nakon isteka vam se vraća. Na ovaj način ostvarujete finansijsku sigurnost vas i vaše porodice, obezbeđujete porodičnu finansijsku stabilnost u slučaju smrti osiguranika, ali i ličnu sigurnost nakon doživljenja isteka osiguranja.

Uz osnovno osiguranje KRUG 40, koje se može ugovoriti na period od 10 do 20 godina, na raspolaganju su vam brojna dopunska osiguranja koja se nalaze u našoj ponudi. Na ovaj način pružena je mogućnost optimalne kombinacije pokrića prema vašim željama i mogućnostima.

Ova jedinstvena i samo vaša kombinacija čini vaš “krug života” snažnim i sigurnim, pružajući vam mir u sadašnjem trenutku i osiguravajući prosperitet za budućnost. Izaberite DDOR-ov „KRUG 40” i dopustite da vaš život bude zaštićen, kao savršeno uklopljen krug.