Mešovito osiguranje života

PREDNOSTI DDOR MEŠOVITOG OSIGURANJA ŽIVOTA:

 • štedite, a istovremeno ste osigurani na punu sumu – izuzetan oblik štednje i osiguranja života tokom celog perioda trajanja ugovora;
 • mogućnost uzimanja pozajmice u vidu predujma, uz zadržavanje pokrića;
 • mogućnost zaključenja dopunskog osiguranja, koje Vam pruža dodatnu finansijsku podršku u momentu kada Vam je to najpotrebnije.
Mešovito osiguranje života

 

Dopunska osiguranja za dodatnu sigurnost:

  • osiguranje od 10 teških bolesti* (kancer, srčani udar, moždani udar, by-pass operacija koronarnih arterija, otkazivanje rada bubrega, transplantacija vitalnog organa, paraliza, slepilo, bakterijski meningitis i operacija aorte). Ovim dopunskim osiguranjem imaćete sigurnost da, za slučaj da se za tim ukaže potreba, efikasno otpočnete borbu protiv čestih i izlečivih bolesti, jer će Vam finansijska sredstva za lečenje biti nadohvat ruke, u pravom trenutku.

*Ako se u toku trajanja osiguranja po prvi put dijagnostifikuje neka od navedenih bolesti, osiguravač isplaćuje za to ugovorenu osiguranu sumu.

 • osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (smrt usled nezgode, invaliditet, troškovi lečenja, dnevna naknada). Ovim dopunskim osiguranjem DDOR će Vam obezbediti finansijska sredstva u slučaju nezgode i omogućiti Vam da ne brinete o trenutnom povećanju troškova a smanjenju prihoda. U slučaju nesreće isplaćuje se osigurana suma za slučaj smrti ili suma srazmerna procentu utvrđenog invaliditeta u odnosu na osiguranu sumu za invaliditet, ugovorena dnevna naknada ili refundacija određenih troškova lečenja.
Mešovito osiguranje života

Uslovi osiguranja:

 • mešovito osiguranje života mogu da zaključe sve osobe od 14 do 70 godina starosti, a osiguranje može da važi do 75. godine života
 • minimalno trajanje osiguranja je 5 godina, a maksimalno 25 godina
 • plaćanje premije se može ugovoriti kao:
  • mesečno
  • kvartalno
  • polugodišnje
  • godišnje ili
  • jednokratno
 • visinu premije i period trajanja osiguranja klijent bira sam, u skladu sa sopstvenim potrebama i mogućnostima.
 • osiguranje je moguće zaključiti kao dinarsko ili devizno.
Mešovito osiguranje života
Obaveštavamo vas da je kompanija „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u 2018. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava proizvoda MEŠOVITOG OSIGURANJA ŽIVOTA (osiguranje za slučaj smrti i doživljenja).

Naša kompanija je dostavila dopis o raspoređivanju dobiti svakom klijentu koji je zaključio ugovor o osiguranju života za slučaj smrti i doživljenja – MEŠOVITO OSIGURANJE, pod uslovom da je polisa bila aktivna ili kapitalisana na dan 31.12.2018. godine, a sve u cilju pravovremenog informisanja klijenata u skladu sa odredbama zakonske regulative i uslova osiguranja.
U obaveštenju je za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju prikazano stanje učešća u dobiti, odnosno iznos ukupne pripisane dodatne osigurane sume od početka trajanja osiguranja.

Posebno želimo da napomenemo da u uslovima postojećeg stanja na finansijskom tržištu, ostvareni rezulati su potvrda kvalitetnog ulaganja i upravljanja sredstvima naših klijenata, koji su nam dugoročno poklonili poverenje.

DDOR osiguranje, Vaš saputnik kroz život!