Životno osiguranje penzionera

ZA PENZIONERE

Obezbedite sebi sigurne i bezbrižne zlatne dane.

zaglavlje

penzionera od nezgode Životno osiguranje penzionera

DDOR – Vaš partner za penzionerske dane

Kolektivno osiguranje života penzionera predstavlja vrstu osiguranja života naših najstarijih građana i pruža isplatu ugovorene naknade u slučaju nastupanja smrti ili invaliditeta osiguranika. Pored penzionera – nosioca osiguranja, može se osigurati i bračni drug koji nije korisnik penzije i nije u radnom odnosu.

Osiguranje se zaključuje kao kolektivno osiguranje života penzionera, za članove udruženja penzionera ili saveza penzionera.


Šta pokriva polisa?

Penzionerima i njihovim bračnim drugovima pružamo mogućnost zaključenja kolektivnog osiguranja života penzionera. Ovim osiguranjem, koje predstavlja i oblik ekonomske zaštite, obezbeđujemo materijalno pokriće odnosno isplatu naknade u slučaju smrti ili u slučaju nastupanja invaliditeta.

Kako se osigurati?

Kolektivno osiguranje života penzionera možete zaključiti putem Saveza ili Udruženja penzionera sa kojima „DDOR Novi Sad” sarađuje. Ukoliko želite da se osigurate, potrebno je da popunite Izjavu o pristupanju kolektivnom osiguranju i predate je Opštinskom udruženju penzionera sa kojim „DDOR Novi Sad” sarađuje ili najbližoj poslovnici “DDOR-a Novi Sad”.

Za sve dodatne informacije obratite se DDOR-ovom Korisničkom centru, koji Vam je na usluzi i dostupan non-stop, pozivom broja 021 480 2222 ili kontaktirajte Opštinsko udruženje penzionera u Vašem mestu.


Koja dokumentacija je potrebna?

Sve što Vam je potrebno za pristupanje kolektivnom osiguranju života penzionera, osim potpisane “Izjave o pristupanju kolektivnom osiguranju života penzionera” je ček od penzije.