Osiguranje otkaza putovanja

Stanite na put nepredviđenim situacijama

Da li Vam se dogodilo da zbog nepredviđenih obaveza morate da otkažete planirano putovanje? DDOR Novi Sad je mislio na Vas i kada se nađete u ovakvoj situaciji.
Ako ste prinuđeni da zbog neočekivanih okolnosti (nesrećnog slučaja, neočekivane bolesti, štete na imovini – požara, poplave, pa čak i nenajavljenog prekida radnog odnosa) odustanete od putovanja koje ste već ugovorili sa turističkom agencijom, ovo osiguranje će Vam pokriti deo sume koju ste već uplatili agenciji!
Otkaz putovanja možete samostalno zaključiti ili kao dodatni deo paketa Međunarodnog putnog osiguranja.

Moja kućica