Paketi uz osiguranje od autoodgovornosti

ZA VOZAČE

Slogan za ovaj tip osiguranja

zaglavlje

autoodgovornost

Paketi uz osiguranje od autoodgovornosti

U JEDNOM PAKETU, SIGURNOST ZA VAS, VAŠE SAPUTNIKE I VAŠEG CETVOROTOČKAŠA!

Putovanje bez stresa

Dodatno osiguranje Vas i Vašeg automobila pruža Vam kompletnu zaštitu od nepredviđenih okolnosti koje Vas mogu zadesiti na drumu. Prateći uslove izdavanja polise koji su stupili na snagu 1. januara 2011. godine, za sve vozače pripremili smo pakete dodatnog osiguranja sa posebnim pogodnostima. Paketi Standard, Plus i Max dostupni su svima, bez obzira na to u kojoj su osiguravajućoj kući uplatili polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

Za prijavu štete po ovim paketima, policijski izveštaj nije obavezan.

Koje pogodnosti su Vam na raspolaganju?

Standard paket:

 • organizacija i pokriće troškova šlepanja i popravke manjeg kvara na vozilu na teritoriji Srbije;
 • osiguranje nezgode vozača i putnika;
 • pokriće štete na putničkom vozilu usled prirodnih rizika (oluje, groma, grada, poplave i sl.).

Godišnja premija: 940 dinara

Plus paket:

 • organizacija i pokriće troškova šlepanja i popravke manjeg kvara na vozilu na teritoriji Srbije
 • osiguranje nezgode vozača i putnika
 • pokriće štete na putničkom vozilu usled prirodnih rizika (oluje, groma, grada, poplave i sl.);
 • osiguranje stakla od loma.

Godišnja premija: 3.565 dinara

Max paket:

 • osiguranje od nezgode vozača i putnika;
 • pokriće štete na putničkom vozilu usled prirodnih rizika;
 • osiguranje stakla od loma;
 • putna asistencija i pokriće troškova širom Srbije ili Evrope, u saradnji sa Centrom za pomoć korisniku „Coris“.

Godišnja premija: 7.008 dinara

Šta ako se desi kvar na vozilu?

Popravka manjeg kvara pokrivena paketima Standard i Plus, odnosi se na troškove rada na osiguranom vozilu, maksimalno za jedan sat rada, prema ceni radnog sata servisa, ako se vozilo može popraviti na licu mesta u roku od jednog sata.

Ukoliko posedujete Standard i Plus paket, pozovite Korisnički centar asistentske kuće „Atlas Servis“ na broj 069 667 667 i u najkraćem vremenu (u zavisnosti od udaljenosti) biće Vam pružena pomoć.

Ako ste vlasnik Max paketa, pozovite Centar za pomoć korisniku „Coris“, na broj 011 3636 996. Što preciznije objasnite operateru gde se nalazite i o kakvom kvaru je reč, a pomoć će stići u najkraćem mogućem roku. Sledite instrukcije operatera.

Šta ako se desi lom stakla na vozilu?

Prijavite štetu najbližoj poslovnici DDOR-a, odmah ili najkasnije u roku od 3 dana od nastanka. Lom možete fotografisati i sami, a potom dostaviti fotografije našem procenitelju. Šteta će vam biti isplaćena u najkraćem roku.