Riziko osiguranje za korisnike kredita (vinkulacija)