VIP life

ZA PORODICU

Osiguranje za one koji brinu o sigurnosti svojih najmilijih.

zaglavlje

viplife VIP life

Pokažite najbližima koliko Vam je stalo do njih.

Budućnost sa sobom uvek donosi dozu neizvesnosti. Iako često ne stižemo da razmišljamo unapred, ponekad je upravo to ono što nam omogućava da u nekim nepredviđenim situacijama prevaziđemo prepreke.
“DDOR Novi Sad” a.d.o. je kreirao VIP LIFE osiguranje, sa željom da zadovolji potrebe osoba od kojih zavise njihovi najbliži i koje su svakodnevno izložene stresu. Ovaj proizvod unapred nudi kvalitetna rešenja za potencijalne probleme.

ŠTA VIP LIFE OBUHVATA?

U skladu sa savremenim načinom života, VIP LIFE pokriva rizik od nastanka smrtnog slučaja. VIP LIFE osiguranje nema karakter štednje, već ima za cilj maksimalnu finansijsku zaštitu osiguranika i njihovih najmilijih u trenucima kada je to najpotrebnije.
VIP LIFE osiguranje života karakteristično je i jedinstveno po tome što se iznos osigurane sume kreće od 80.000 evra, a premija uplaćuje prema dinamici za koju se Vi odlučite i u skladu sa Vašim mogućnostima.