VIP lifeZA PORODICU

Osiguranje za one koji brinu o sigurnosti svojih najmilijih.

zaglavlje

viplife VIP life

Pokažite najbližima koliko Vam je stalo do njih.

Budućnost sa sobom uvek donosi dozu neizvesnosti. Iako često ne stižemo da razmišljamo unapred, ponekad je upravo to ono što nam omogućava da u nekim nepredviđenim situacijama prevaziđemo prepreke.
Šta mislite o mogućnosti kompletne medicinske zaštite za slučaj potrebe za intervencijama i operacijaom koje su izuzetno skupe? Šta kažete na to da ovako bitne stvari ne prepustite slučaju?
„DDOR Novi Sad“ a.d.o. je kreirao VIP LIFE osiguranje, sa željom da zadovolji potrebe osoba od kojih zavise njihovi najbliži i koje su svakodnevno izložene stresu. Ovaj proizvod unapred nudi kvalitetna rešenja za potencijalne probleme.

ŠTA VIP LIFE OBUHVATA?

U skladu sa savremenim načinom života, VIP LIFE pokriva rizik od nastanka smrtnog slučaja, a VIP LIFE+ i rizike od najčešćih težih oboljenja. VIP LIFE osiguranje nema karakter štednje, već ima za cilj maksimalnu finansijsku zaštitu osiguranika i njihovih najmilijih u trenucima kada je to najpotrebnije.
VIP LIFE osiguranje života karakteristično je i jedinstveno po tome što se iznos osigurane sume kreće od 80.000 evra, a premija uplaćuje prema dinamici za koju se Vi odlučite i u skladu sa Vašim mogućnostima.

Primer:
VIP LIFE

Muškarac

Žena

Pristupna starost

35 godina

35 godina

Trajanje osiguranja

10 godina

10 godina

Mesečna premija

27 evra

16 evra

Godišnja premija

322 evra

184 evra

Osigurana suma za slučaj smrti

100.000 evra

100.000 evra


VIP LIFE +

Muškarci


Žene

Pristupna starost

35 godina

35 godina

Trajanje osiguranja

10 godina

10 godina

Mesečna premija

54 evra

44 evra

Godišnja premija

640 evra

517 evra

Osigurana suma za slučaj smrti

100.000 evra

100.000  evra

Osigurana suma za slučaj teže bolesti

100.000 evra

100.000  evra