SIGURAN PROFIT

Imate jasne planove i želite da uvećate Vaša sredstva?
Ostvarite svoje zamisli kroz konkurentan program štednje i osiguranja života – SIGURAN PROFIT. Na ovaj način, jednom polisom osiguranja, investirate u sigurniju finansijsku budućnost svoje porodice.

Prednosti DDOR programa SIGURAN PROFIT:

• polisom ovog osiguranja obezbeđujete štednju i ostvarujete profit;
• formiramo poseban fond u u kom se nalaze sredstva programa Siguran profit. Sredstva fonda se usmeravaju u sigurne i profitabilne investicije, u cilju ostvarenja dobiti za osiguranike;
• mogućnost zaključenja dopunskog osiguranja.

Dopunska osiguranja za dodatnu sigurnost:

Uz osnovno osiguranje postoji mogućnost ugovaranja 14 vrsta dopunskih osiguranja, putem kojih DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad nudi dodatnu sigurnost za svoje klijente.

Smrt usled nezgode
Isplata ugovorene osigurane sume za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.

• Smrt usled saobraćajne nezgode
Isplata ugovorene osigurane sume za slučaj smrti, ako je usled saobraćajne nezgode nastupila smrt osiguranika.

• Hiruške intervencije usled nezgode 
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenta ugovorene osigurane sume za slučaj hirurške intervencije usled nezgode, a u skladu sa Tabelom hirurških intervencija osiguravača.

• Hiruške intervencije usled bolesti 
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenta ugovorene osigurane sume za slučaj hirurške intervencije usled bolesti, a u skladu sa Tabelom hirurških intervencija osiguravača.

• Teže bolesti 15
 Isplata ugovorene osigurane sume u slučaju nastupanja jedne od težih bolesti navedenih u uslovima osiguranja – nakon isplate osigurane sume za jednu težu bolest osiguravajuće pokriće prestaje.

• Teže bolesti 30
Isplata ugovorene osigurane sume u slučaju nastupanja težih bolesti navedenih u uslovima osiguranja – nakon isplate osigurane sume za jednu težu bolest osiguravajuće pokriće je obezbeđeno za ostale teže bolesti. U cenu osiguranja uključeno pokriće za decu u visini 1/3 osigurane sume.

• Osiguranje od malignog oboljenja
Isplata ugoverene osigurane sume u slučaju nastupanja malignog oboljenja (obezbeđeno pokriće za slučajeve invanizivnog i neinvazivnog kancera). U cenu osiguranja uključeno pokriće za decu u slučaju invanzivnog kancera u visini 1/3 osigurane sume.

• Prelom kostiju
Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenat od ugovorene osigurane sume za slučaj preloma kostiju u skladu sa Tabelom preloma kostiju osiguravača.

• Bolnički dani usled nezgode 
Isplata ugovorene dnevne naknade za boravak u bolnici zbog lečenja posledica nezgode. Uključeno u paket EPIDEMIK PROTEKT.

• Bolnički dani usled bolesti 
Isplata ugovorene dnevne naknade za boravak u bolnici zbog bolesti ili porođaja. Uključeno u paket EPIDEMIK PROTEKT.

• Privremena sprečenost za rad
Isplata ugovorene dnevne naknade  za dane privremene nesposobnosti za rad usled nezgode.

• Invaliditet
Isplata:
– procenta od ugovorene osigurane sume za slučaj invaliditeta usled nezgode, ako je usled nezgode nastupio delimični invaliditet osiguranika u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača,
– ugovorenu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta usled nezgode navedenu na polisi ili dodatku uz polisu, ako je usled nezgode nastupio 100% invaliditet u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača.

• Invaliditet 100% 
Isplata ugovorene  osigurane  sume  za slučaj potpunog invaliditeta usled nezgode, prema Tabeli potpunog invaliditeta osiguravača.

• Premium Weiver
U slučaju potpunog i stalnog invaliditeta osiguravač preuzima obavezu daljeg plaćanja premije i zadržava obavezu isplate osigurane sume po isteku ugovora.

Uslovi osiguranja:

• pristupna starost od 0 do 77 godina. Istek najkasnije u 80. godini života;
• minimalno trajanje osiguranja 3, a maksimalno 10 godina;
• premija se plaća jednokratno;
• osiguranje se zaključuje bez zdravstvenog pregleda/upitnika.

Siguran profit

 

Obaveštavamo vas da je kompanija „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u 2023. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava matematičke rezerve proizvoda životnih osiguranja NO RISK i SIGURAN PROFIT.

U cilju pravovremenog informisanja klijenata u skladu sa odredbama zakonske regulative i uslova osiguranja, naša kompanija je uputila obaveštenja o raspoređivanju dobiti svakom klijentu, koji je zaključio ugovor o osiguranju života za slučaj doživljenja – NO RISK i SIGURAN PROFIT pod uslovom da je polisa bila aktivna ili kapitalisana na dan 31.12.2023. godine.

U obaveštenju je za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju prikazano stanje učešća u dobiti, odnosno iznos ukupne pripisane dodatne osigurane sume od početka trajanja osiguranja.

Posebno želimo da napomenemo da u uslovima postojećeg stanja na finansijskom tržištu, ostvareni rezultati su potvrda kvalitetnog ulaganja i upravljanja sredstvima naših klijenata, koji su nam dugoročno poklonili poverenje.DDOR osiguranje, u pravom trenutku!