Osiguranje od požara i drugih opasnosti

ZA USLUŽNE I PROIZVODNE DELATNOSTI

Da se Vaše poslovanje razvija u pravom smeru.

zaglavlje

pozaraOsiguranje od požara i drugih opasnosti

Polisa bez koje nema sigurnog poslovanja

Osiguranje od požara i drugih opasnosti predstavlja fundamentalnu polisu bez koje je bezbedno poslovanje gotovo nezamislivo. Njena namena je da Vašu imovinu, osnovna i nenovčana obrtna sredstva zaštiti od požara i elementarnih nepogoda.
Ovom polisom osigurani su Vaši građevinski objekti sa pripadajućom opremom i instalacijama, oprema – mašine i uređaji za rad, kao i zalihe.
Polisom se mogu osigurati i stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili obradu, novac, hartije od vrednosti i drugo. Ne dozvolite da Vaša imovina, oprema i novac budu prepušteni slučaju!

Širok spektar rizika i pokrića

Vaša imovina zaštićena je od osnovnog paketa rizika i to od: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), udara sopstvenog motornog vozila u osigurani objekat, manifestacija i demonstracija i pada letelice.
Osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za rizike:

  • poplave, bujice i visoke vode, izlivanja vode iz instalacija, klizanja, sleganja i odronjavanja tla,
  • snežne lavine, iscurenja (lekaže) radnog fluida ili zalihe iz sudova i instalacija, samozapaljenja zaliha, udara nepoznatog motornog vozila u osigurani objekat, izliva tečnog užarenog metala i loma predmeta izloženih u muzeju ili na izložbi.

Fleksibilnost

Pored pokrića na sumu osiguranja, za dopunske rizike možete izabrati godišnji limit pokrića, koji se iscrpljuje sa jednom ili više šteta – osiguranje na “prvi rizik”. Ovim načinom osiguranja ostvarujete uštedu u premiji, jer suma osiguranja na “prvi rizik” može biti značajno manja od ukupne vrednosti osigurane imovine. Niko ne očekuje da, na primer, od poplave bude oštećena cela višespratnica – šteta obično zahvati samo podrumske prostorije i prizemlje.

Moje beneficije

Do 3% od sume osiguranja biće Vam nadoknađeni i troškovi raščišćavanja i rušenja, neophodni da bi se pristupilo otklanjanju štete pokrivene ovim osiguranjem.