Osiguranje plovnih objekata

ZA TRANSPORT

Siguran prevoz robe i stvari.

zaglavlje

plovniobjektiOsiguranje plovnih objekata

Kasko polisa za brodove i čamce. Za sigurnu plovidbu

Od sada možete mirno da plovite i još mirnije da spavate – o Vašem plovilu neko brine! Bez obzira da li je u pitanju brod ili običan čamac, sa kasko polisom “DDOR Novi Sad”  Vaše plovilo zaštićeno je 24 sata. Bez obzira da li je Vaš brod oštećen tokom plovidbe ili dok je stajao ukotvljen, da li ste krivi Vi ili neko drugi – “DDOR Novi Sad” će vam isplatiti štetu. 

Potpuna zaštita za plovilo i opremu

Osiguranjem plovnih objekata osiguravaju se:

 • plovni objekti (brodovi, jahte, gliseri, čamci, skuteri i dr.)
 • redovne zalihe goriva i maziva, zalihe hrane i pića potrebnih za posadu broda
 • dodatna ili specijalna oprema, mreže i drugi ribarski pribor
 • pokrivanje troškova vađenja potonulih plovnih objekata

Obezbedite pokriće štete u slučajevima:

 • plovidbene nezgode (sudar, udar, nasedanje i sl.)
 • požara, eksplozije na brodu, drugom brodu ili obali
 • nevremena, oluje i sličnih vanrednih vremenskih prilika
 • dodira ili struganja dna na obeleženom plovnom putu
 • gubitka sidra, sidrenog lanca i propelera, kao i loma osovine propelera
 • krađe plovnog objekta ili njegovog inventara

Šteta načinjena trećim licima

Polisom je pokrivena i odgovornost za štete pričinjene trećim licima do visine osigurane vrednosti plovnog objekta, a nastale Vašom krivicom.

“DDOR Novi Sad” će pokriti sve štete koje ste sudarom ili udarom naneli:

 • drugom plovnom objektu
 • objektu pričvršćenom na vodi ili obali
 • u slučaju smrti ili nanetih telesnih povreda trećim licima

 Moje beneficije

 • “DDOR Novi Sad” će Vam pokriti troškove nastale prilikom spasavanja ili smanjenja štete na osiguranom plovilu
 • Više plovila možete osigurati jednom polisom
 • Naknada iz osiguranja isplaćuje se u punom iznosu u slučaju potpunog gubitka u visini osigurane vrednosti plovnog objekta
 • U slučaju delimične štete “DDOR Novi Sad” će pokriti sve troškove potrebne za dovođenje plovnog objekta u stanje pre štete, do visine osigurane vrednosti

 Treba znati:

 • Osiguranje važi na unutrašnjim plovnim putevima
 • Vrednost na koju se plaća premija se utvrđuje sporazumno sa klijentom, s tim da vrednost plovnog objekta u momentu zaključenja ugovora o osiguranju ne može biti niža od stvarne vrednosti
 • Premija zavisi od vrste i starosti plovnog objekta
 • U slučaju neželjenog događaja, isti odmah prijaviti kapetaniji pristaništa nadležnoj na teritoriji gde se događaj desio. Havarijski komesar ili procenitelj odgovarajuće struke utvrđuje uzrok, obim i visinu štete