Posao i karijera

DDOR osiguranje nastavlja sa zapošljavanjem, na bezbedan način, čak i u otežanim ekonomskim uslovima

Kandidatima za posao na raspolaganju je beskontaktni sistem procesa selekcije i zapošljavanjaU svetlu izmena načina poslovanja prouzrokovanih pandemijom Koronavirusa, vodeći računa o sigurnosti kandidata za posao kao i svojih zaposlenih, DDOR osiguranje uvelo je jedinstven sistem selekcije novih kolega, uz upotrebu svih postojećih digitalnih platformi za komunikaciju na daljinu.

Čak i u toku trajanja pandemije i u otežanim ekonomskim uslovima, ovaj način organizovanja procesa zapošljavanja od sada će predstavljati zaokruženu celinu u segmentu intervjuisanja i testiranja kandidata, uz postojeći sistem slanja prijava za posao koji je od ranije dostupan na portalu DDOR osiguranja. U toku čitavog procesa priprema ovog sistema, posebna pažnja je posvećena najvišim standardima brige o prikupljanju, obradi i čuvanju ličnih podataka kandidata u skladu sa Zakonskim normama.

Posao i karijera

DDOR Novi Sad – prilika za najbolje!

Dosadašnji faktori našeg uspeha – prihodi od premija, upravljanje troškovima, interni procesi – u skladu sa svetskim trendovima, obogaćuju se novim profesionalnim elementima, poput fleksibilnosti, brzine reagovanja, sposobnosti učenja, itd.

Poslovne strategije je neophodno ostvarivati, ali je sve potrebnije uključivati sve zaposlene u realizaciju tih strategija.

Radno okruženje u DDOR-u bazira se na sledećem:

•Stvaramo tim koji ostvaruje vrhunske rezultate
• Verujemo u ljudski potencijal – gradimo prednost
kroz zalaganje svakog pojedinca
• Težimo da postanemo najatraktivniji poslodavac za
najuspešnije radnike u oblasti osiguranja
• Zalažemo se za unapređenje uzajamnog poštovanja i
društvene odgovornosti.

Strateški elementi našeg HR-a:

•Identifikacija – odnosi se na nivo pojedinca tj. svakog
zaposlenog
•Profesionalizam – odnosi se na znanja i sposobnosti
zaposlenih
• Vrednovanje – odnosi se na motivaciju zaposlenih
• Vrhunski učinak – odnosi se na nivo organizacije kao
celine


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE

Pogledajte profil naše kompanije OVDE