Posao i karijera

DDOR osiguranje nastavlja sa zapošljavanjem, na bezbedan način, čak i u otežanim ekonomskim uslovima

Kandidatima za posao na raspolaganju je beskontaktni sistem procesa selekcije i zapošljavanjaU svetlu izmena načina poslovanja prouzrokovanih pandemijom Koronavirusa, vodeći računa o sigurnosti kandidata za posao kao i svojih zaposlenih, DDOR osiguranje uvelo je jedinstven sistem selekcije novih kolega, uz upotrebu svih postojećih digitalnih platformi za komunikaciju na daljinu.

Čak i u toku trajanja pandemije i u otežanim ekonomskim uslovima, ovaj način organizovanja procesa zapošljavanja od sada će predstavljati zaokruženu celinu u segmentu intervjuisanja i testiranja kandidata, uz postojeći sistem slanja prijava za posao koji je od ranije dostupan na portalu DDOR osiguranja. U toku čitavog procesa priprema ovog sistema, posebna pažnja je posvećena najvišim standardima brige o prikupljanju, obradi i čuvanju ličnih podataka kandidata u skladu sa Zakonskim normama.

Posao i karijera

DDOR Novi Sad – prilika za najbolje!

Dosadašnji faktori našeg uspeha – prihodi od premija, upravljanje troškovima, interni procesi – u skladu sa svetskim trendovima, obogaćuju se novim profesionalnim elementima, poput fleksibilnosti, brzine reagovanja, sposobnosti učenja, itd.

Poslovne strategije je neophodno ostvarivati, ali je sve potrebnije uključivati sve zaposlene u realizaciju tih strategija.

Radno okruženje u DDOR-u bazira se na sledećem:

•Stvaramo tim koji ostvaruje vrhunske rezultate
• Verujemo u ljudski potencijal – gradimo prednost
kroz zalaganje svakog pojedinca
• Težimo da postanemo najatraktivniji poslodavac za
najuspešnije radnike u oblasti osiguranja
• Zalažemo se za unapređenje uzajamnog poštovanja i
društvene odgovornosti.

Strateški elementi našeg HR-a:

•Identifikacija – odnosi se na nivo pojedinca tj. svakog
zaposlenog
•Profesionalizam – odnosi se na znanja i sposobnosti
zaposlenih
• Vrednovanje – odnosi se na motivaciju zaposlenih
• Vrhunski učinak – odnosi se na nivo organizacije kao
celine


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE


PRIJAVI SE

Pogledajte profil naše kompanije OVDE