Obaveštenje o uvođenju redovnog radnog vreme poslovnica i Korisničkog centra DDOR osiguranja

DDORosiguranje je svoje poslovanje uskladilo sa odlukom Vlade Republike Srbije o ukidanju vanrednog stanja:

  • sve poslovnice naše komapnije, kao i Korisnički centar, od ponedeljka 11.maja radiće po redovnom radnom vremenu koje je važilo pre uvođenja vanrednog stanja;
  • u svim prostorijama Društva i dalje će se nastaviti sa aktivnim merama zaštite klijenata i zaposlenih. Prilikom boravka u našim poslovnicama podsećamo Vas da poštujete preporučenu distancu i neophodne obrasce ponašanja prevencije;