Kupovina i plaćanje osiguranja

KUPOVINA I OBNOVA POLISA OSIGURANJA

Tokom trajanja posebnih preporuka za ponašanje zbog KOVID-19 virusa ukazujemo na mogućnosti zaključivanja ili produžavanja polisa osiguranja na jedan od sledećih načina:

  1. Pozovite svog agenta osiguranja.
  2. Pozovite besplatno Korisnički centar na 0800 303 301 svakog radnog dana od 7h do 19h, subotom od 9h do 13h.
  3. Pokrenite chat sa operaterom Korisničkog centra svakog radnog dana od 7h do 19h, subotom od 9h do 13h;
  4. Kupite online na portalu moj.ddor.rs 24/7, osiguranje pomoći na putu ili putno zdravstveno osiguranje.

MOGUĆNOSTI PLAĆANJA POLISA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

Vodeći se preporukom Narodne banke Srbije, preporučujemo da plaćanja obavljate sa što manje kontakta sa novcem. Preporučujemo jedan od sledećih načina:

  1. E-bank ili m-bank aplikacijom svoje poslovne banke – prenosom sredstava na račun DDOR osiguranja
  2. M-bank aplikacijom svoje poslovne banke pomoću skeniranja QR koda (Samo za neživotna osiguranja) na instrukcijama za plaćanje DDOR osiguranja
  3. Na šalterima PaySpot platne institucije u poslovnicama DDOR
  4. Na šalterima pošte, banke ili platne institiucije