24h hitne kućne popravke + kućna nega

Prijatelj pred vratima!

Često se dešava da nedeljom ili za vreme praznika u stanu/kući iznenadno pukne cev, otkažu elektroinstalacije, pokvari se brava na ulaznim vratima ili nešto slično…a majstor je baš tad nedostupan!
“DDOR Novi Sad” uvek misli na Vas i Vaše potrebe. U saradnji sa svetski priznatom kućom Europ Assistance, koja na pet kontinenata obezbeđuje 250 miliona klijenata, sa stručnim intervencijama na svake dve sekunde, “DDOR Novi Sad” Vam nudi mogućnost zaključenja kolektivnog i pojedinačnog osiguranja 24h hitne kućne popravke, a kao posebnu pogodnost za penzionere, “DDOR Novi Sad” je pripremio paket 24h hitne kućne popravke + Kućna pomoć i nega.

24h HITNE KUĆNE POPRAVKE

Osiguranjem su 24 h dnevno u hitnim slučajevima obuhvaćene: usluge stručnih i ovlašćenih lica (rad i dolazak), najviše do 200 eura po osiguranom slučaju, pokriće troškova sitnog potrošnog materijala vrednosti do 20 eura i troškova privremenog smeštaja i prevoza do 500 eura, ukoliko zbog štete u stambenom prostoru nemate gde da boravite.

Usluge koje su pokrivene:

 • vodoinstalaterski radovi (kvar ili zagušenje na instalacijama za vodu i kanalizaciju);
 • stolarski radovi (šteta ili kvar na prozorima/vratima nastali zbog provale);
 • bravarski radovi (gubitak ključa od kuće, stana);
 • staklarski radovi;
 • zidarski i krovopokrivački radovi;
 • električarski radovi (kvar na električnim instalacijama);
 • radovi u vezi sa uređajima za grejanje (usled kvara);
 • radovi u vezi sa klima uređajima (šteta ili kvar u građevinskom objektu);
 • čišćenje i sušenje u slučaju izliva vode, poplave ili prodora otpadnih voda u građevinski objekat.

U jednoj godini trajanja osiguranja obezbeđuju se usluge najviše za tri hitna slučaja.

Osiguranju mogu pristupiti penzioneri do 85 godina starosti, kao i građani od navršenih 60 do 85 godina života, koji nemaju status penzionera. Osiguranjem je obuhvaćen i bračni drug koji živi u zajedničkom domaćinstvu sa osiguranikom.

24h hitne kucne popravke

KUĆNA POMOĆ I NEGA

Može se ugovoriti uz osiguranje 24h hitne kućne popravke. Osiguranje obuhvata:

 • organizaciju i pokriće troškova usluga kućne pomoći i nege nakon nezgode koja zahteva bolničko lečenje duže od 24h ili preloma kostiju ili oštećenja ligamenata – 4 sata dnevno, maksimalno 6 nedelja, do 1.000 evra po jednom osiguranom slučaju;
 • psihološku konsultaciju posle nezgode – telefonski;
 • organizaciju posete osiguraniku i pokriće troškova smeštaja u Srbiji za jednog rođaka, u slučaju bolničkog lečenja dužeg od 72 sata zbog nastale nezgode – najviše do 3 noćenja, maksimalno do 600 evra po jednom osiguranom slučaju.

Vama na usluzi NON-STOP, “DDOR Novi Sad” obezbeđuje pomoć stručnog i ovlašćenog lica za uslugu koja Vam je potrebna.
Za dodatne informacije pozovite Korisnički centar „DDOR Novi Sad“ na broj 021 4802 222 ili posetite najbliže poslovne prostorije „DDOR Novi Sad“.
U slučaju da Vam je potrebna hitna intervencija ili pomoć, pozovite: Centar za pomoć na 021 450 455 ili 011 228 0098.