Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti

ZA PREDUZETNIKE

Osiguranje za poslovanje bez nepredvidivih situacija.

zaglavlje

odgovornost iz delatnostiOsiguranje od odgovornosti iz delatnosti

Polisa za poslovanje uz zaštitu trećih lica

Rizik uvek postoji

Sve što radite ili ste propustili da uradite, predstavlja potencijalni izvor opasnosti za treća lica i njihovu imovinu. DDOR Novi Sad pruža Vam materijalnu zaštitu u slučajevima da Vašim poslovanjem nekome nanesete štetu. Polisom osiguranja od odgovornosti iz delatnosti pokriveni su troškovi koje kao pravno lice možete imati u slučaju da ste odgovorni za smrt, telesne povrede i narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje imovine trećih lica. DDOR Novi Sad plaća štetu umesto Vas, onima koji Vas prema zakonu, smatraju odgovornim za svoju štetu.

Odgovorni i kada ne znate da jeste

Ukoliko su Vaša stvar, mašina ili radnik naneli povredu, oštetili ili uništili imovinu trećem licu, možete biti subjektivno odgovorni – ako postoji Vaša krivica. Ukoliko neka Vaša stvar poseduje opasna svojstva, a najčešće jeste tako, Vaša odgovornost postoji i bez vaše krivice (objektivna odgovornost). Štaviše, možete biti objektivno odgovorni, a da o tome nemate nikakvo saznanje. Neznanje ne oslobađa odgovornosti!
Načela Vaše odgovornosti počivaju na Zakonu o obligacionim odnosima i kompletnom pravnom okviru u kojem poslujete. Sudska praksa po pravilu je na strani slabijeg i sud se neće dvoumiti u pogledu Vaše odgovornosti kada je reč o telesnim povredama trećih lica, npr. običnih građana.
Čak i kada niste ništa učinili, možete biti odgovorni jer ste propustili da učinite i na taj način ste stvorili izvor opasnosti koji nekome može naneti štetu.

Od čega ste osigurani?

Dakle, osigurana je Vaša odgovornost za štete proistekle ili iz delatnosti ili iz posedovanja stvari.
U to spada i odgovornost iz:

  • korišćenja, posedovanja, zakupa ili plodouživanja nepokretnosti,
  • upotrebe liftova namenjenih za prevoz lica i tereta,
  • držanja i upotrebe radnih mašina i uređaja.

Dodatna usluga – pravna zaštita

Ovom dodatnom uslugom DDOR Novi Sad preuzima obavezu vođenje spora u Vaše ime, odbrane od neosnovanih ili preteranih odštetnih zahteva, podnetih protiv Vas, kao i naknadu troškova sudskog postupka.

Treba znati

  • Odgovornost za čisto finansijske štete podrazumeva da ste Vašim činjenjem ili propustom naneli materijalni gubitak trećem licu, bez ugrožavanja njegove imovine ili zdravlja. Na primer, ako ste vršeći radove na svojoj imovini prekinuli magistralni vod i susede ostavili bez električne energije, izazvali ste im gubitak u vidu nemogućnosti proizvodnje.
  • Osiguranjem je pokrivena i odgovornost za povrede trećih lica nastale zagađenjem vode i zemljišta, prouzrokovanim sa Vaše strane.
  • Sudski troškovi padaju na teret osiguravača, čak i kada prelaze sumu osiguranja i kada je odštetni zahtev neosnovan.