Osiguranje traktora i poljoprivredne mehanizacije

ZA POLJOPRIVREDNIKE

Za Vaše sigurne prinose.

zaglavlje

osiguranjemehanizacije Osiguranje traktora i poljoprivredne mehanizacije

Polise obaveznog i kasko osiguranja za Vaše mašine

I sigurnost i zakonska obaveza

Obezbedite punu sigurnost za sebe i druge učesnike u saobraćaju tako što ćete osigurati Vaš traktor i poljoprivrednu mehanizaciju. Polisom obaveznog osiguranja od autoodgovornosti ispunjavate i zakonsku obavezu, a kasko polisom pokriće troškova u slučaju nastanka štete na Vašoj mehanizaciji. Uz to, DDOR Novi Sad Vam nudi mogućnost dodatnog osiguranja od nezgode; time se obezbeđujete za sve moguće situacije.

Obavezno osiguranje (autoodgovornost)

Uprkos tome što ne postoji obaveza godišnje registracije traktora i poljoprivrednih mašina koje učestvuju u saobraćaju, osiguranje od autoodgovornosti je obavezno za sva motorna i priključna vozila i mora se obnavljati svake godine.
Ovom polisom zaštićeni ste u slučaju da upotrebom traktora pričinite štetu trećem licu. Ako do toga dođe, “DDOR Novi Sad” će umesto Vas pokriti nastale troškove.
Premija za polisu obaveznog osiguranja određuje se na osnovu snage motora u kW. Na primer, za traktor snage 33-44kW iznosi 1.778 dinara.

Kasko osiguranje

Obezbedite punu zaštitu za Vaše poljoprivredne mašine i vozila! DDOR Novi Sad pripremio je poseban program osiguranja me­hanizacije, u koji je moguće uključiti i neke specifične rizike. Na taj način dobijate punu ekonomsku zaštitu u gotovo svim situa­cijama, koje se tokom eksploatacije mogu dogoditi. U potpuno­sti prilagodite kasko osiguranje Vašim potrebama i sami izaberi­te rizike od kojih želite da budete zaštićeni!
Kasko osiguranjem vozila pruža se osiguravajuća zaštita za sve vrste motornih vozila i njihove sastavne delove od širokog spek­tra rizika kao što su: saobraćajna nezgoda (sudar, udar, iskliznuće, prevrnuće itd.), bez obzira na krivicu osiguranika; pad ili udar nekog predmeta; požar; ekspolozija; iznenadno termičko ili hemijsko delovanje spolja; udar groma; oluja; grad; snežna lavina; pad vazdušne letelice; manifestacije i demonstracije i obesti trećih lica.
Ukoliko želite, može zaključiti i osiguranje od nekih dodatnih rizika, npr. osiguranje od krađe vozila u celini i njegovih sastavnih delova, utaje i potapanja.
Osiguranje vozila od loma je dodatno osiguranje potpunom ka­sko osiguranju vozila i odnosi se na poljoprivredne mašine i rad­na vozila. Ovim osiguranjem se pruža zaštita vozila u dva osnov­na oblika: osiguranje vozila od rizika loma u celini, ili osiguranje samo radnih uređaja vozila od rizika loma. Ovim osiguranjem je pokriven spektar rizika u vezi sa funkcionisanjem vozila kao radne mašine.
Uslov da bi se zaključilo ovo osiguranje je zaključeno potpuno kasko osiguranje.
Isključene su jedino štete nastale usled: zemljotresa, nuklearnih rizika, rata, pogonskih oštećenja (kvarova) i namernih oštećenja od strane osiguranika ili saosiguranog lica.

Osiguranje od nezgode

Uz osiguranje od auto-odgovornosti može se zaključiti i osiguranje vozača traktora i priključnih mašina od posledica nezgode. Ovim osiguranjem su pokriveni nesrećni slučajevi u vezi sa upravljanjem traktorom, odnosno priključnom mašinom, utovarom i istovarom robe, nužnim manipulacijama sa vozilom, radom na priključnoj mašini i dr.
Cena ovog osiguranja zavisi od iznosa osiguranih suma, koji se ugovaraju sporazumno. Za kombinaciju osiguranih suma: 500.000,00 dinara za slučaj smrti usled nezgode i 1.000.000,00 dinara za slučaj trajnog invaliditeta, godišnja premija za jedno lice iznosi 600,00 dinara. Ako dođe do nesrećnog slučaja, zavisno od posledica, isplaćuje se srazmerni deo osigurane sume za trajni invaliditet prema tabeli DDOR-a Novi Sad ili osigurana suma za slučaj smrti.

Tarifna grupa 4 – vučna vozila *

ŠifraSnaga motora (kW)Minimalna bruto
premija sa porezom
401 do 18984
402preko 18 do 251.476
403preko 25 do 331.968
404preko 33 do 442.578
405preko 44 do 733.925
406preko 73 do 1106.138
407preko 110 do 1478.598
408preko 14711.047

* Poljoprivredni i drumski traktori, motokultivatori, vozila “unimog” i “unilok”, traktori-guseničari, autokari bez teretnog sanduka, elektrotegljači;