Osiguranje životinja

ZA POLJOPRIVREDNIKE

Za Vaše sigurne prinose.

zaglavlje

osiguranjezivotinjaOsiguranje životinja

Idealan program zaštite za stočarsku proizvodnju

Sigurnost i dobit

Velika briga i predanost vlasinka za životinje koje uzgaja nije dovoljna da bi se otklonile sve opasnosti i nezgode koje se mogu desiti, tako da osiguranje životinja kao ekonomska zaštita vlasnika postaje nužnost.
U okviru poljoprivrednih osiguranja „DDOR Novi Sad“ Vam nudi osiguranje životinja u celini, a ne njenih proizvoda, osiguranje svih vrsta gajenih životinja i osiguranje nekih vrsta divljih životinja.

Od čega se životinje mogu zaštiti

Vaše životinje možete osigurati od: osnovnog rizika koji podrazumeva uginuće, prinudno klanje ili prinudno ubijanje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja.
Možete ugovoriti i osiguranje od dopunskih rizika koji se mogu zaključiti uz osnovni rizik, a to su osiguranje muških priplodnih grla od gubitka priplodne sposobnosti, osiguranje gubitka teleta ili ždrebeta pri porođaju, osiguranje rizika gubitka priplodne sposobnosti junica ili krava.

Dopunska zaštita

Pored osnovnih i dopunskih rizika postoji mogućnost i zaključenja dopunskih osiguranja, a to su:

  • osiguranje od opasnosti kastracije i ovariotomije
  • osiguranje životinja na izložbama i dr.

Korisne informacije

Suma osiguranja se iskazuje po jednoj životinji i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Suma osiguranja utvrđuje se na osnovu težine životinje i cene po jednom kg ili po vrednosti grla. Premija može da se umanji kod tovnih životinja ukoliko tov traje kraće od devet meseci.