Polisa Vašeg biznisa za uslužne delatnosti

ZA PREDUZETNIKE

Slogan za ovaj tip osiguranja

zaglavlje

mojakucicaPolisa Vašeg biznisa za uslužne delatnosti

Rizici su neminovnost u svemu, pa i u biznisu. Ali ne i nužnost! Birajući pravi način da izbegnete posledice rizika, činite uspešan poslovni potez. A uspeh nikada ne treba prepustiti slučajnosti. Ono u šta ste godinama ulagali trud, novac i vreme vredno je svake vrste zaštite. Imajući to u vidu, DDOR je osmislio jednostavan, ali sveobuhvatan paket osiguranja – s malim ulaganjima, a za veliku dobrobit.

Postoje mnogi rizici koji mogu uništiti imovinu i finansijski interes Vašeg malog ili srednjeg uslužnog preduzeća. Neophodno je da osigurate svoju imovinu, poslovni prostor, kompletnu opremu, zalihe robe…

Takođe je važno da zaštitite svoje zaposlene. Briga o sigurnosti Vaših radnika biće znak međusobnog poverenja i lojalnosti. Nepredvidive situacije kao što su požar, poplava ili udar

groma realne su pretnje svakom poslovanju, a krađe i razbojništva

sve su češća pojava.

Od čega se možete osigurati ovom polisom?

Sekcija 1 – Dopunski se može ugovoriti pokriće poplave, bujice i visoke vode, loma mašina, računara, fiskalnih kasa, svetlećih reklama.

Sekcija 2 – obuhvata osiguranje od provalne krađe i razbojništva: zaliha, opreme, novca u manipulaciji, novca u blagajni.

Sekcija 3 – pokriva osiguranje odgovornosti prema trećim licima i stvarima trećih lica.

Sekcija 4 – obuhvata osiguranje zaposlenih od sledećih rizika: invaliditet, troškovi lečenja i smrt usled nezgode.

Ugovaranje Sekcije 1 je obavezno. Izbor ostalih sekcija je dobrovoljan.

Ugovarač ostvaruje dodatne popuste zavisno od ugovorenog broja sekcija, trajanja

ugovora i broja osiguranih lokacija.

Moje beneficije

  • Jedna od glavnih pogodnosti jeste mogućnost da se jednom polisom, koja obuhvata devet pojedinačnih, osigurate za sve ključne rizike. Ona obezbeđuje znatno jednostavniju administraciju i lakše planiranje troškova.
  • Nije zanemarljiva ni ušteda vremena koja sve to prati.
  • Polisom ste zaštićeni od osnovnih rizika, kakvi su požar, izliv vode iz instalacija, lom stakla, kao i od dopunskih, poput poplave i loma opreme.
  • Ista polisa može osigurati Vaše zaposlene od posledica nezgode 24 sata dnevno što podrazumeva: invalidnost, troškove lečenja i smrti usled nezgode.
  • Možete osigurati svoju odgovornost usled oštećenja imovine ili povreda trećih lica.
  • Ukoliko je prostor zakupljen, tuđi objekat ne morate osigurati, ali svoju opremu i ulaganje u njega možete.
  • Posebne povoljnosti dobićete u slučaju ugovaranja više sekcija ponuđenog paketa, kao i prilikom zaključenja višegodišnjeg ugovora.