Stvorite sebi raj: Uživajte u svom domu bez brige i neizvesnosti

Da li ste se uselili u novi stan? Ili ste se pak odlučili da preuredite svoj dugogodišnji dom? Ili je jednostavno sve što trenutno posedujete u svojoj kući, tačno na svom mestu i tako se osećate dobro i sigurno?

Kada se upustite u opremanje stana ili kuće, uložili ste ne samo novac, već i vreme, trud i maštu. I to je pravi izazov. Ali, kao što je često slučaj u životu, postoji jedan faktor koji je van vaše kontrole – nepredvidivi  događaji. Iako ne želite da razmišljate o tome, provala, krađa, izlivanje vode ili uništenje imovine mogu se dogoditi kada se najmanje nadate i to su trenuci koji mogu narušiti idilu i staviti vas u naizgled, bezizlazan položaj. Zato je važno da razmotrite osiguranje imovine kao budućeg sastavnog dela vašeg života. To nije trošak koji gledate da izbegnete, to je neophodnost koja pruža finansijsku sigurnost u slučaju nepredviđenih situacija.

Sada ponovno razmislite o tome. Da li biste želeli da sve što ste godinama i možda generacijama ulagali u vaš dom bude ugroženo? Izvesno je da ne biste. Osiguranje imovine je način da zaštitite sve ono što ste postigli i sve što vam je važno. Ono će vam pružiti finansijsku podršku i pomoć u obnovi vašeg doma u slučaju nepredviđenih događaja. DDOR osiguranje, kroz svoj proizvod „Moja kućica“ vam definitivno pruža mogućnost da sačuvate sve ono što volite bez suvišnog stresa i brige.

Primera radi, ukoliko osiguravate stan od 50 kvadratnih metara, koji uključuje osnovne rizike koji podrazumevaju požar, grad, oluja, udar groma, izliv vode iz instalacije, lom stakla, godišnja premija osiguranja iznosiće kao jedan ručak za dvoje ili oko 90 dinara po kvadratu. Ukoliko taj isti stan osigurate sa svim dopunskim rizicima koji podrazumevaju poplave i bujice, lom ugrađenih instalacija i ugrađene opreme, krađu, zemljotres, odgovornost prema trećim licima, premija će vas izaći oko 190 dinara po kvadratu na godišnjem nivou.

Takođe, često se dešava da baš nedeljom ili za vreme nekog praznika iznenada pukne cev, otkažu elektroinstalacije, pokvari se brava na ulaznim vratima ili nešto slično. Šta ako je vaš majstor baš tada nedostupan? DDOR osiguranje ima pripremljeno rešenje i za to – osiguranje „24h hitne kućne popravke”. Uz osiguranje Moja kućica, možete da ugovorite i tu dopunsku asistenciju za svega 189,00 dinara mesečno i time su pokrivene intervencije – do 200 evra po jednom slučaju za usluge stručnih lica, do 20 evra za troškove potrošnog materijala, kao i do 500 evra po jednom slučaju za smeštaj, u šta su uključeni troškovi prevoza.

Prednosti DDOR osiguranja imovine „Moja kućica“ je što nema učešća u šteti. Pokriveni su slučajevi, ukoliko se ugovore, u kojima vi ili članovi vašeg domaćinstva nenamerno nanesete materijalnu štetu trećim licima. U slučaju požara ili krađe pokriveni su čak i troškovi izrade ličnih dokumenata. Dakle, kao što ste uložili vreme, novac, znanje i ljubav u opremanje svog stana, logično je da uložite i u polisu osiguranja imovine da sačuvate svoj dom. Opremite svoj dom, ali ne zaboravite da ga zaštitite i osigurate sve ono u šta ste godinama ulagali.