Moja kućica

MOJA KUĆICA – MOJA SIGURNOST!

Puna sigurnost za Vaš dom (kuću ili stan), stvari u njemu, Vas i Vaše ukućane. Jedinstveni program osiguranja u Srbiji koji pruža punu zaštitu celom Vašem domaćinstvu – “Moja kućica” i asistencija “24h hitne kućne popravke”.

Osiguranjem Moja kućica obezbedili ste sigurnost ne samo za Vašu kuću, ili stan, već i za pomoćne objekte Vašeg domaćinstva.

Prednosti DDOR osiguranja imovine “Moja kućica”:

• nema učešća u šteti;
• u slučaju požara ili krađe pokriveni su i troškovi izrade ličnih dokumenata;
• pokriveni su i slučajevi u kojima Vi ili članovi Vašeg domaćinstva nenamerno nanesete materijalnu štetu trećim licima;
• obezbeđeni su značajni popusti, ukoliko izaberete sveobuhvatnije osiguranje;
• sami birajte rizike od kojih želite da osigurate Vaš dom.

Posebna mogućnost – osiguranje od zemljotresa:

• „DDOR Novi Sad“ pokriva troškove za štete nastale usled zemljotresa, na kućama, stanovima, pomoćnim objektima i vikend kućama, kao i stvarima u njima. Ovo osiguranje pokriva štete nastale na objektima koji su pre zemljotresa bili spremni za upotrebu u predviđene svrhe.

Moja kućica

 

ŠTA MOŽETE OSIGURATI?

Polisom Moja kućica možete osigurati:

 • građevinske objekte – stanovi, kuće, pomoćni objekti (garaže i nusprostorije), vikend kuće;
 • stvari u domaćinstvu ili kući. Pod stvarima u domaćinstvu podrazumevaju se i gotov novac, vrednosni papiri, drago kamenje, plemeniti metali, pravi biseri i predmeti od njih, umetničke stvari i zbirke, lična dokumenta;
 • odgovornost prema trećim licima – u slučaju da Vi ili članovi Vašeg domaćinstva nenamerno nanesete materijalnu štetu trećim licima; odgovornost posedovanja i upotrebe bicikla/trotineta bez motora i elektromotora; odgovornost vlasnika pasa, sa isključenjima za određene rase pasa.
 • Okućnica – povrtarske kulture, voće i grožđe koji se gaje na okućnici. Pod okućnicom se podrazumeva zemljište oko kuće ili uz kuću, odnosno zemlja (obično dvorište, bašta, vrt i voćnjak) koja pripada uz porodičnu kuću ili privredni subjekt smešten u zgradi sličnoj porodičnoj kući.

Uz paket „Moja kućica” možete zaključiti i asistenciju „24h hitne kućne popravke”

 

Moja kućica

24h HITNE KUĆNE POPRAVKE

Često se dešava da baš nedeljom ili za vreme nekog praznika iznenada u stanu/kući pukne cev, otkažu elektroinstalacije, pokvari se brava na ulaznim vratima ili nešto slično. Šta ako je Vaš majstor baš tada nedostupan, a komšija je otputovao?
“DDOR Novi Sad” uvek misli na Vas i Vaše potrebe. Stoga Vam obezbeđujemo efikasno rešenje- osiguranje “24h hitne kućne popravke”, u saradnji sa svetski priznatom asistentskom kućom “Europ Assistance”, koja na pet kontinenata obezbeđuje 300 miliona klijenata.
Vama na usluzi NON-STOP, obezbeđujemo 24 sata dnevno:

 • dolazak stručnog lica ovlašćenog za intervenciju koja Vam je potrebna;
 • pokriće troškova njegovog rada i troškova sitnog potrošnog materijala;
 • pokriće troškova smeštaja ukoliko zbog štete u Vašem stambenom prostoru nemate gde da boravite.

Kakva je pomoć obezbeđena?

Osiguranjem 24h Hitne kućne popravke obezbeđena Vam je 24-časovna organizacija pomoći i pokriće troškova rada stručnih lica za sledeće usluge:

 • vodoinstalaterske radove (kvar ili zagušenje na instalacijama za vodu i kanalizaciju),
 • stolarske radove (šteta ili kvar na prozorima/vratima nastali zbog provale),
 • bravarske radove (ako izgubite ključ od kuće, stana…),
 • staklarske radove,
 • zidarske i krovopokrivačke radove,
 • električarske radove (kvar na električnim instalacijama),
 • radove u vezi sa uređajima za grejanje (usled kvara),
 • radove u vezi sa klima uređajima (šteta ili kvar u građevinskom objektu),
 • čišćenje i sušenje u slučaju izliva vode, poplave ili prodora otpadnih voda u građevinski objekat.
Mešovito osiguranje života

Koliko je pokriće troškova?

Uz osiguranje Moja kućica, možete da se odlučite i za uslugu 24h hitne kućne popravke za svega 189,00 dinara mesečno, time su vam pokrivene sledeće intervencije:

 • do 200 evra po jednom slučaju za usluge stručnih lica, i do 20 evra za troškove potrošnog materijala (ostatak nadoknađujete kroz polisu Moja kućica – ukoliko su predmeti i rizici osigurani tom polisom).
 • do 500 evra po jednom slučaju za smeštaj, u šta su uključeni i troškovi prevoza.

Osiguranje pomoći u kući u jednoj godini trajanja osiguranja obezbeđuje uslugu za najviše tri hitna slučaja.

ddor hitne kucne popravke

DDOR SAVETUJE

Ako se dogodi situacija u kojoj je potrebna hitna intervencija, što pre pozovite Centar za pomoć na 021 450 456 i 011 228 4147.
Nemojte pokušavati da samostalno rešite problem (osim radi sprečavanja veće štete ili spasavanja života). Pridržavajte se uputstava Centra za pomoć.