Međunarodno putno osiguranje

ZA TRANSPORT

Slogan za ovaj tip osiguranja

zaglavlje

medjunarodnoputnoMeđunarodno putno osiguranje

Ove godine putuješ sigurno!

PAKET PUTNOG OSIGURANJA

Bez razlike da li ste poslovan čovek, turista ili avanturista, da li ste na tom putu sami ili u društvu, putovaćete sigurno. Bićete zaštićeni vi i vaši saputnici, lica koja nehotice povredite, pa čak i vaš prtljag. Ako iznenada otkažete put zbog nepredviđenih okolnosti, biće vam vraćen skoro ceo iznos uložen u aranžman.

Slobodno otkrivajte nova tržišta, partnere, destinacije i nova iskustva. A mi ćemo pokriti sve rizike na tom putovanju. Paket putnog osiguranja DDOR Novi Sad učiniće da ništa ne pokvari vaš plan, užitak ili opuštanje.

DDOR Novi Sad je jedina osiguravajuća kuća u Srbiji koja Vas osigurava u saradnji sa svetski priznatom asistentskom kućom EUROP ASSISTANCE, koja pokriva 4% svetske populacije sa stručnim intervencijama na svake dve sekunde.

Ko se može osigurati, i kako?

Ovaj paket putnog osiguranja mogu zaključiti sve osobe do 85 godina života – domaći i strani državljani koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije.

Može se zaključiti kao individualno, porodično (za najviše dve odrasle i pet maloletnih osoba, bez obzira na srodstvo), ili grupno.

Za tačno definisani broj dana zaključuje se kratkoročno osiguranje, a za neograničeni broj putovanja zaključuje se godišnje osiguranje, pri čemu jedno putovanje može trajati najviše 45 dana.

Koji su troškovi pokriveni?

Paket putnog osiguranja kompanije DDOR Novi Sad, u saradnji sa svetski priznatom asistentskom kompanijom Europ Assistance, obuhvata:

Putničko zdravstveno osiguranje, koje pokriva:

  • Troškove lečenja i prevoza u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode za vreme boravka u inostranstvu
  • Troškove repatrijacije ili troškove sahrane u inostranstvu
  • Troškove potrage i spašavanja, uključujući troškove spašavanja helikopterom
  • Troškove povratnog putovanja za jednu blisku osobu u slučaju da bolničko lečenje traje duže od pet dana 
  • Troškove za prevoz i smeštaj saputnika zbog izmene rezervacije 
  • Troškove alternativnog prevoza i prenoćišta ako zbog neočekivanih događaja zakasnite na sledeće prevozno sredstvo ili na zakazani događaj

Osiguranje od nesrećnog slučaja / nezgode koje pokriva

Nadoknadu, u skladu sa Uslovima osiguranja, ukoliko tokom putovanja ili boravka u inostranstvu dođe do nezgode koja za posledicu ima invaliditet ili smrt.

Osiguranje odgovornosti prema trećim licima koje pokriva:

Materijalne i nematerijalne troškove za štetu koju nehotice eventualno nanesete trećem licu za vreme boravka u inostranstvu– u svakodnevnom životu, biciklom, čamcem, amaterskim bavljenjem sportom u skladu sa Uslovima osiguranja.

Dodatni deo paketa

Osiguranje  prtljaga koje pokriva:

Troškove za izgubljene, oštećene, uništene ili ukradene stvari, uračunavajući čak i stvari koje ste kupili tokom putovanja. A ako Vaš prtljag zakasni više od 12 sati, isplatićemo Vam nadoknadu za nabavku rezervne garderobe!

Osiguranje otkaza putovanja

Ako ste prinuđeni da zbog neočekivanih okolnosti (nesrećnog slučaja, neočekivane bolesti, štete na imovini – požara, poplave, pa čak i nenajavljenog prekida radnog odnosa) odustanete od putovanja u inostranstvo koje ste već ugovorili sa turističkom agencijom, ovo osiguranje će Vam pokriti deo sume koju ste već uplatili agenciji!

Osiguranje otkaza putovanja možete zaključiti i samostalno, prema Uslovima za paket putnog osiguranja.

Kako reagovati u slučaju nevolje?

U slučaju da nastupi bilo koji od osiguranih slučajeva, potrebno je da odmah pozovete asistentsku kompaniju preko broja telefona koji je odštampan na polisi, a zatim da postupite prema instrukcijama. Vaši troškovi će biti pokriveni odmah, ili refundirani po povratku u zemlju, u skladu sa Uslovima osiguranja.

Na Vaš poziv, asistentska kompanija Europ Assistance će Vam pružiti pomoć i asistenciju tokom 24 sata Vašeg putovanja i boravka u inostranstvu, a ako zatreba – na raspolaganju će Vam biti i pravna pomoć!

Osiguranje se zaključuje u skladu sa Uslovima za paket putnog osiguranja.

Za dodatne informacije pozovite naš Korisnički centar na 021 480 2222.

Posebne pogodnosti za poslovne ljude

Često putujete van granica Republike Srbije?

DDOR Novi Sad Vam pruža jedinstvenu priliku, da za samo 75 evra, a bez učešća u šteti, budete osigurani 365 dana u godini, sa maksimalnim pokrićem za medicinske troškove neophodnog lečenja i prevoza do 30.000 evra po putovanju. Ovo godišnje međunarodno putno osiguranje možete koristiti za neograničen broj odlazaka u inostranstvo u toku jedne godine, sa maksimalnim zadržavanjem od 45 dana po jednom putovanju.

Primeri:

 

OSNOVNI PAKET

TERITORJALNO POKRIĆE / OSIGURAVAJUĆEPOKRIĆE

INDIVIDUALNO OSIGURANJE (10 DANA)

1.

Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu

Ceo Svet

LIMITI POKRIĆA

U EUR

 

Medicinski troškovi neophodnog lečenja u slučaju bolesti ili nezgode i medicinski neophodnog prevoza osiguranika

Do ugovorene sume osiguranja

10.000

 

Troškovi povratnog putovanja iz Srbije do mesta hospitalizacije za 1 lice blisko osiguraniku

Pokriveno

100%

 

Troškovi noćenja i prevoza zbog izmene rezervacije za pratioca

Do 50 evra noćenje/ max 7 noćenja

 

 

Troškovi repatrijacije ili troškovi sahrane u inostranstvu

Do ugovorene sume osiguranja

22.000

 

Troškovi potrage i spašavanja, uključujući troškove spašavanja helikopterom

Do ugovorene sume osiguranja

11.000

 

Troškovi alternativnog prevoza usled neplaniranog kašnjenja

Pokriveno

100%

 

Dodatni troškovi zbog kašnjenja u zemlji prebivališta

Max 100 evra noćenje

 

 

Pravna pomoć: Troškovi prevodioca / troškovi advokata

Do ugovorene sume osiguranja

2.200 / 5.500

2.

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

Ceo Svet uključujući Srbiju

 

 

Smrt

Ugovorena osigurana suma

5.000

 

Invaliditet

Do ugovorene osigurane sume

20.000

3.

 

Osiguranje odgovornosti osiguranika prema trećem licu u inostranstvu

Ceo Svet / Do ugovorene sume osiguranja

440.000

 

 

Osnovni paket – ukupna premija

 

28,40 EUR

4.

Osiguranje prtljaga DODATNO POKRIĆE

Ceo Svet uključujući Srbiju / Do ugovorene sume osiguranja

150

5.

Osiguranje otkaza putovanja DODATNO POKRIĆE

Srbija / Pokriveno

Cena aranžmana

 

 

Osnovni paket sa uključenjem dodatnih pokrića – ukupna premija

 

 

52,01 EUR

* U primeru je uzeta cena aranžmana od 5oo EUR