Osiguranje dece, učenika i studenata od nezgode – Max paket

ZA OBRAZOVANJE

Za sigurniju budućnost Vaše dece.

zaglavlje

dece i studenata max paket Osiguranje dece, učenika i studenata od nezgode – Max paket

Deca su naša najveća radost i zato su nam njihovo zdravlje i bezbednost najvažniji.

DDOR-ov jedinstven program zaštite- MAX Paket, kreiran je da pruži znatno širu i kvalitetniju zaštitu, kao i veći obim pokrića u slučaju nezgode, medicinskog zbrinjavanja i rehabilitacije nakon povrede.
Zaštita je potpuna, bez obzira kada i gde se nezgoda dogodila. Deca, učenici i studenti su osigurani 24 časa, čak i kada nisu u obrazovnim ustanovama.

Pokriveni su svi standardni rizici:

  • trajni invaliditet (osigurana suma u visini do čak 12.000.000 dinara, zavisno od izabrane varijante),
  • smrt usled nezgode,
  • troškovi lečenja (u svim zdravstvenim ustanovama; odnosi se na troškove nastale najduže u periodu do tri godine od dana dešavanja nesrećnog slučaja),
  • bolnički dani (za svaki dan proveden na bolničkom lečenju u ustanovama stacionarnog tipa, a najviše za 30 dana po jednom osiguranom slučaju).

Pored toga, sa ovim osiguranjem ostvarujete JEDINSTVENO pravo na:

  • naknadu troškova rehabilitacije
  • dnevnu naknadu za dane imobilizacije

Max paketi za decu, učenike i studente mogu da se zaključe individualno i kolektivno.