Osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja

ZA USLUŽNE I PROIZVODNE DELATNOSTI

Da se Vaše poslovanje razvija u pravom smeru.

zaglavlje

odg zaposlenih od posledica nesreceOsiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja

Obezbedite sigurnost Vaših zaposlenih, njihovih porodica i sopstvenu sigurnost

PAŽNJA I BRIGA

Ako brinete o sigurnosti vaših zaposlenih i njihovih najbližih, osigurajte ih upravo ovim vidom osiguranja. Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih je, naime, kombinacija ekonomske zaštite od posledica povreda zadobijenih na poslu, za vreme obavljanja redovnog zanimanja, na putu od kuće do posla i pri povratku kući, kao i u svakodnevnim aktivnostima. Takođe, ovim osiguranjem pokrivena je i najteža posledica bolesti koja može da zadesi vaše zaposlene. Osiguranje od povreda na radu i ostalih nepredviđenih situacija koje mogu da zadese vaše radnike obezbeđuje adekvatnu zaštitu i brigu o zaposlenima.

KOMPLETNA ZAŠTITA

Osiguranje se može ugovoriti za slučaj: smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada), narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć (troškovi lečenja).
Kombinaciju rizika određujete po slobodnom izboru. Puna osiguravajuća zaštita postiže se ugovaranjem svih navedenih rizika.
Osigurana suma na koju zaključite osiguranje određuje visinu naknade koja se isplaćuje osiguraniku, odnosno korisniku osiguranja, kada se desi nesreća. Visinu osiguranih suma birate Vi. Odaberite veće osigurane sume, jer ćete tako obezbediti veći iznos naknade.

TREBA ZNATI

  • Ukoliko vaša organizacija nije zaključila osiguranje ili zaposleni žele da obezbede veću sigurnost, mogu zaključiti ovaj vid osiguranja prema spisku zainteresovanih. U ovom slučaju premiju plaćaju sami, mesečno, obustavom od zarade.
  • Uz kolektivno osiguranje zaposlenih mogu se osigurati i članovi zajedničkog domaćinstva zaposlenih, pod istim uslovima. Osigurati se mogu lica od 14 do 75 godina.

DODATAK