DDOR kao primer održivosti: Uticaj ESG principa na budućnost kompanija i zajednice

Osiguravajuća industrija ima ključnu ulogu u ekonomiji, zaštiti životne sredine i integraciji ESG (Environmental, Social, and Governance) ciljeva u poslovne strategije i korporativnu kulturu. U Srbiji, održivo poslovanje postaje sve neophodnije kako se povećava svest o važnosti zaštite životne sredine i društvenoj odgovornosti. Kroz primenu ESG principa, kompanije mogu unaprediti svoje performanse, stvoriti poverenje kod[…]