Pošaljite prigovor

Pošaljite prigovor

Ukoliko su povređena Vaša prava ili interesi, a naročito u vezi sa:

• postupanjem Društva, odnosno lica koje za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju;

• odlučivanjem Društva u vezi ugovora o osiguranju ili u vezi sa njegovim izvršavanjem.

Možete podneti prigovor DDOR Timu za upravljanje prigovorima.

Detalje o načinu i mestu podnošenja prigovora možete pronaći OVDEIme i prezime *

Adresa *

Vaša e-pošta *

Telefon *

Vrsta prigovora*

Broj štete * (samo ako ste kao vrsti prigovora izabrali 1. ili 2.)

Naziv *

Vaša poruka *

captcha
Unesite kod sa slike: