Slušamo vas

Slušamo Vas

PITAJTE, MI ODGOVARAMO

Slušajući Vaše komentare o našim proizvodima i uslugama, u mogućnosti smo da stalno poboljšavamo kvalitet pružanja naših usluga, odnosno da bolje razumemo Vaše potrebe, kako bismo mogli na njih da odgovorimo.

Briga o korisnicima je jedan od najznačajnijih ciljeva poslovanja naše Kompanije. Uvažavanje mišljenja klijenata i uzajamno poverenje su ključne vrednosti u poslovanju, koje treba neprekidno negovati i razvijati.

Na ovoj stranici pružamo Vam mogućnost da nam se obratite, pitate nas – a mi ćemo nastojati da odgovorimo i razrešimo nedoumice, uvažimo primedbe koje imate u vezi poslovanja sa nama. Cilj nam je da, zajedno sa Vama, uspostavimo dugoročne partnerske odnose.

Vrlo je važno da znamo da li ispunjavamo Vaše potrebe, koliko ste zadovoljni našim proizvodima i uslugom koju Vam ukazuju naši zaposleni.

Pitajte. Mi odgovaramo!

  • Za sva pitanja u vezi naših proizvoda i usluga!
  • Za sve kritike, primedbe, prigovore na rad zaposlenih ili na isplatu štete! Pružite nam priliku da ispravimo grešku.
  • Za sve pohvale, jer nas one motivišu da unapređujemo svoj rad!

Sa projektom „Slušamo Vas” DDOR Novi Sad Vam je na raspolaganju, sa svim kanalima komunikacije. Možete nam ih uputiti na sledeće načine:

Sajt:

Za pitanja o osiguranju kliknite na Pitajte u delu Pitajte, mi odgovaramo

Za pohvale, primedbe i sugestije kliknite na Ostavi komentar, u delu Pitajte, mi odgovaramo

Za prigovore na visinu isplaćene štete, odbijanje štete, spor proces ili pritužbe na rad naših zaposlenih kliknite na Pošalji prigovor

E-mail:

sr.oc.roddnull@rodd

Kontakt centar

+381 21 480 22 22
besplatan poziv 0800 303 301

Facebook

 www.fb.com/ddorns

Poštom na adresu

DDOR Novi Sad a.d.o.

Bulevar Mihajla Pupina 8,

21101 Novi Sad