SuperKartica


NOVE SPECIJALNE PONUDE IZ PROGRAMA Super Kartice!
BESPLATNI dani Putnog zdravstvenog osiguranja*

Ponuda ističe za:

Besplatni dani obračunavaju se po sledećim parametrima:

  • 1 dan besplatnog osiguranja za putovanja od 4 do 7 dana,
  • 2 dana besplatnog osiguranja za putovanja od 8 dana i više.

  • * Ponuda važi za ugovorene individualne i porodične polise
Riziko osiguranje života
Riziko osiguranje života


SAMO ZA ČLANOVE SUPER KARTICE! SPECIJALNA PONUDA ŽIVOTNOG OSIGURANJA ‘’RIZIKO’’

  • Za mesečnu i godišnju dinamiku plaćanja – POPUST U VISINI 3 MESEČNE RATE!
  • Za jednokratnu dinamiku plaćanja – 10% POPUSTA NA UKUPNU JEDNOKRATNU PREMIJU!

Specijalna ponuda podrazumeva:

  1. Minimalnu mesečnu premiju od 10 evra,
  2. Minimalnu godišnju premiju od 50 evra,
  3. Minimalnu jednokratnu premiju od 100 evra,
  4. Izmirena dospela dugovanja po osnovu ugovorene polise
Prijavite se za osiguranjeDDOR RIZIKO osiguranje

Primer za mesečnu dinamiku plaćanja
Pol: Ženski
Pristupna starost: 35 godina
Trajanje osiguranja: 10 godina

Osigurana suma €Premija €
Osiguranje života za slučaj smrti33.3335
Smrt usled nezgode6.000
Invaliditet usled nezgode12.0002
Dopunsko osiguranje od težih bolesti10.7143
Ukupna mesečna premija €10NAPOMENA:

Specijalne ponude možete iskoristiti u najbližem prodajnom mestu “DDOR Novi Sad”.
Listu prodajnih mesta DDOR osiguranja možete pogledati OVDE
Za više informacija, besplatno pozovite Korisnički centar 0800 303 301.
Specijalna ponuda se ne može iskoristiti zajedno sa drugim specijalnim ponudama.